ADMITERE LICEU

Admitere

Admiterea cuprinde următoarele etape:

 

Etapa 1: întâlnirea părinţilor cu reprezentantul Şcoala MEA;

 

Etapa 2: evaluarea candidatului la disciplinele*: limba română – proba scrisă, matematică – proba scrisă, limba engleză – proba scrisă și orală, evaluare psihosomatica – eliminatorie.

Pentru profilul uman bilingv limba engleză, elevii vor trebui sa prezinte dovada susținerii testării la limba engleză într-un centru de examen desemnat în acest sens de ISMB sau certificatul promovării examenului Cambridge nivel A2.

             Costul evaluării interne este de 700 RON.

 

Etapa 3: comunicare şi analiză rezultate;

 

Etapa 4: procedura de înscriere (informarea părintelui cu privire la: dosar personal elev, achiziţie uniformă, etc.).

 

 

ÎNSCRIEREA

Se realizează în baza dosarului personal al elevului.

MENȚIUNE: Pentru acceptarea candidatului care solicită înscriere în intervalul de timp cuprins între 1 iulie – 15 septembrie 2016, media acestuia de admitere* în cls. a IX-a trebuie să fie minim 8,00.

*Medie admitere = ( 3× media Evaluare Nationala +media absolvire) : 4

 

PROCEDURĂ TRANSFER ÎN CADRUL LICEULUI TEORETIC ŞCOALA MEA

Pentru realizarea transferului la Liceul Teoretic ȘCOALA MEA trebuie parcurse următoarele etape:

Evaluarea candidatului pe baza testărilor interne la disciplinele limba și literatura română, limba engleză, matematică (minim nota 7/ fiecare disciplină evaluată); testarea psihosomatica este eliminatorie.

Promovarea examenelor de diferență în cazul transferării de la un profil  la altul sau de la o specializare la alta.

Semnarea Acordului de parteneriat şi a Formularului de inscriere.

Plata taxei de școlarizare şi a fondului educaţional.

Admiterea în instituția noastră de învățământ se realizează în următoarele condiții:

Media la purtare – 10,00.

Dosarul elevului

Dosarul elevului, obligatoriu pentru buna evidență a copiilor înscriși în școala conține:

Formular de înscriere completat;

Acordul de parteneriat pentru educaţie încheiat între părinte şi şcoală ;

Foaia matricolă de la unitatea şcolară frecventată anterior (cls. I – VIII);

Adeverință din care să rezulte notele obține la testele de la Evaluarea Națională, Mediile generale din V – VIII și media de absolvire a claselor V – VIII;

Anexa fișei de înscriere care să ateste promovarea probei de limba engleză pentru bilingv / diplomă Cambridge FCE;

Certificatul de naştere – copie;

Cărți de identitate ambii părinți sau pentru tutorele legal.

 

La începutul anului şcolar părinţii vor completa dosarul personal al elevului cu:

Fişele de evidenţă medicală;

Avizul medical de intrare în colectivitate şi cel de participare la orele de educaţie fizică;

Solicitarea scrisă pentru programul opțional şi de transport.

Taxa programelor liceale

Profilul Real - Intensiv Limba Engleza
Profilul Uman - Bilingv Limba Engleza

Taxa de școlarizare este de 24.000 RON / an şcolar si include:

 

Program curricular de aplicare programa naţională de învăţământ conform statutului de liceu teoretic, profil real/uman;

Program curricular de predare limba engleză conform statutului de liceu teoretic, profil real/uman cu program intensiv/bilingv limba engleză;

Program suplimentar de pregătire la disciplinele incluse în Bacalaureatul Naţional;

Program suplimentar de pregătire la limba engleză pentru obţinerea certificat IGCSE și IELTS;

Pregătire pentru performanta olimpică la: matematica, fizică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limba engleză;

Program de urmărire a progresului de învăţare şi de sprijin;

Participarea la programe cu rol de implicare şi responsabilizare socială, voluntariat, precum şi de dezvoltare a capacităţilor de leadership;

Cursuri şi muncă independentă în cadrul sistemului educaţional informatizat al platformei software AEL;

Evaluări şcolare corespunzătoare lunare şi semestriale (fişe, caracterizări, etc.);

Informare zilnică asupra activităţii elevului prin catalog online;

Ore de consiliere şcolară şi consultaţii cu părinţii cu personal specializat;

Control şi supraveghere medicală permanent.

 

Taxa de şcolarizare nu include:

 

Program suplimentar de pregătire la matematică, fizică, chimie și biologie pentru obţinerea certificatului IGCSE;

Activităţile din programul extracurricular facultativ;

Participarea la concursuri interne şi internaţionale, ce presupun și costuri solicitate de alți prestatori – organizatori;

Excursii și tabere;

Analizele medicale bianuale sau cu frecvenţa mărita în perioade de risc epidemic;

Achiziţie uniformă școlară și echipamentul pentru activitățile extracurriculare;

Transport;

Pensiune parțiala (mic dejun) sau completă (mic dejun, gustări, prânz).

 

La taxă se adaugă fondul pentru materiale și programe educaționale:

 

1800 RON pentru clasele IX și X – fondul se achită la înscriere.

Facilitati de plata

Dacă plata pe întregul an se efectuează integral la înscriere, se acordă o reducere de 2% din valoarea totală pana la data de 30 iunie 2016.

Se acordă o reducere de 5% pentru doi copii care provin din aceeaşi familia și de 10% pentru mai mult de doi copii, care provin din aceeaşi familie.

Formular de contact

Completați formularul și noi vă vom contacta pentru programarea unei întâlniri:

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Mesaj