ADMITERE SCOALA PRIMARA SI GIMNAZIU

Admitere

Admiterea cuprinde 4 etape:

 

Etapa 1: întâlnirea părinţilor cu reprezentantul Şcoala MEA;

 

Etapa 2:  evaluarea candidatului la disciplinele: limba română – proba scrisă, matematică – proba scrisă, limba engleză – proba scrisă și orală, evaluare psihosomatica – eliminatorie.

Nota de admitere: minim 7 la fiecare probă/nivel gimnazial respectiv minim BINE/nivel primar. Costul evaluării este de 700 RON.

 

Etapa 3: comunicare şi analiză rezultate;

 

Etapa 4: procedura de înscriere (informarea părintelui cu privire la: dosar personal elev, achiziţie uniformă, etc).

Dosarul elevului

Dosarul elevului, obligatoriu pentru buna evidență a copiilor înscriși în școală, conține:

Formular de înscriere completat;

Acordul de parteneriat pentru educaţie încheiat între părinti şi şcoală;

Foaia matricolă de la unitatea şcolară frecventată anterior (valabila pentru copiii care vin din clasa pregătitoare semestrul II până la clasa a VIII-a);

Certificatul de naştere – copie;

Cărți de identitate ambii părinți sau pentru tutorele legal.

 

La începutul anului şcolar părinţii vor completa dosarul personal al elevului cu:

Fişele de evidenţă medicală;

Avizul medical de intrare în colectivitate şi cel de participare la orele de educaţie fizică;

Solicitarea scrisă pentru programul opțional şi de transport.

Taxa de scolarizare pentru scoala primara si gimnaziala

Taxa de școlarizare este de 34.000 RON / an şcolar și cuprinde următoarele servicii:

Program curricular de aplicare programa națională de învățământ;

Program curricular de predare limba engleză potrivit statutului de școala cu program intensiv limba engleză;

Activităţile extracurriculare din cadrul programelor educaţionale şi a cluburilor;

Activităţi extracurriculare din cadrul săptămânilor şi zilelor tematice;

Accesul la mijloacele de informare audio-vizuale şi scrise;

Cursuri susţinute în cadrul specific de laborator (chimie, fizică, biologie, etc.);

Cursuri şi muncă independentă în cadrul sistemului educaţional informatizat al platformei software AEL;

Ore de consiliere şcolară şi consultaţii cu părinţii cu personal specializat;

Servicii de pensiune elevi, supraveghere medicală, consiliere părinți și evaluare progres școlar.

Taxa de şcolarizare nu include:

Activitatile din programul extracurricular facultativ (ateliere de dezvoltare personala, cursuri limbi straine, indrumati de profesori romani sau vorbitori nativi , fotbal, karate, inot);

Achizitie de materiale educationale suport pentru limba straina studiata cu titlu suplimentar;

Participarea la concursuri interne si internationale, ce antreneaza costuri solicitate de alti prestatori – organizatori;

Participarea la activitati din cadrul saptamanilor tematice realizate de prestatori externi ( spectacole , excursii, vizite etc.) ;

Serbări și festivități;

Excursii și tabere;

Analizele medicale bianuale (cu frecvență mărita în perioade de risc epidemic);

Achiziție uniformă școlară și echipamentul pentru activitățile extracurriculare;

Transport;

 

La taxa de școlarizare se va adăuga Fondul pentru programe și materiale educaționale:

1500 RON pentru clasele pregătitoare, I și II – se achită la înscriere;

1600 RON pentru clasele a III-a și a IV-a – se achită la înscriere;

1700 RON pentru clasele a V-VIII-a – se achită la înscriere.

Facilitati de plata

Dacă plata pe întregul an se efectuează integral la înscriere, se acordă o reducere de 2% din valoarea totală.

Se acordă o reducere de 5% pentru doi copii care provin din aceeaşi familia și de 10% pentru mai mult de doi copii, care provin din aceeaşi familie.

Formular de contact

Completați formularul și noi vă vom contacta pentru programarea unei întâlniri:

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Mesaj