ECHIPA EDUCATIONALA

Educatori

``Nimeni nu poate forma, prin educaţie, personalitatea pe care el însuşi nu o are.``

Echipa educaţională este selectată după principiul standardului cât mai înalt de calitate al educării şi îngrijirii copilului mic.

10 profesori specializaţi (engleză, spaniolă, germană, karate, dans, balet, muzică, şah, logopedie, dezvoltarea inteligenţei emoţionale);

10 educatoare;

Fiecare educator are pregătire pedagogică de specialitate (liceul pedagogic), studii universitare de psihopedagogie şi psihologie, precum şi atestat de limba engleză.

educator Gabi Patru

Experiența acumulată pe parcursul a peste zece ani, atât în învăţământul primar cât şi cel preşcolar o recomandă pe Gabriela Pătru pentru a coordona nivelul preșcolar din cadrul Școala MEA.  Respectând principiile metodelor de predare alternativă, activităţile manageriate de Gabriela Pătru sunt proiectate astfel încât să îi provoace pe cei mici să ia decizii, promovând situaţii în care aceștia pot controla evenimente şi acumula cunoştinţe.

Studii: 2002-Absolventă a Liceului Pedagogic D.P. Perpessicius din Brăila, specializarea Învățător-Educatoare; 2007-Absolventă a Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Litere și Teologie, domeniul Filologie, specializarea Limba și literatura română-Limba și literatura engleză

Perfecţionări: 2010 – Cursul „Early Years Workshop Day”; 2010 – grad didactic II; 2004 – grad didactic definitiv.

Deviza personală: “Copiii se nasc cu aripi, profesorii îi învaţă să zboare.”

Hobby-uri: Fotografia, dansul.

educator Anca Milcu

Profesor de limba engleză și instructor de dans al grupurilor de copii şi tineret, în calitate de reprezentant al tineretului în Forumul Democrat German, în orașul natal Orșova.

Studii: 2003 – absolventă a Universităţii de Vest Vasile Goldiș, Arad, specializarea institutor-engleză; 1999 – absolventă a Liceului Teoretic Traian Lalescu, Orşova.

Perfecţionări: 2014 – “Dezvoltarea abilitaţilor de scris-citit în limba engleză în cadrul programului Jolly Phonics la clasa pregătitoare şi clasa I”; 2012 – “Oxford Spring Day”; 2010 – “Early Years Workshop Day”.

Deviza personală: “Îl iubesc pe Dumnezeu şi tot ce a lăsat în lume, iubesc copiii, inocența şi curiozitatea lor.”

Hobby-uri: Călătoriile.

educator Rotaru Bogdana

Studii:  2009 – Universitatea “Spiru Haret”,București , Facultatea de Drept și Administrație Publică-Constanța, 2002 – Colegiul Național Pedagogic “Constantin Brătescu” specializarea învățător-educator.

Perfecționări: 2008 – Gradul didactic definitiv în învățământ, 2008 – Gradul didactic II

Deviza personală: A lucra cu copiii poate parea ușor dar este o responsabilitate foarte mare, râzi cu ei, plângi cu ei și poți face toate astea ușor și natural. A fi educatoare nu inseamnă numai “învățare”, ci mai degrabă un sentiment. Sentimentul că ai o baghetă magică și că poți trăi în prezent, prin ochii copiilor, dar având posibilitatea de a schimba viitorul.

Hobby-uri: Călătoriile și muzica.

educator Carmen Blajan

Cu o experiență de peste 20 de ani în lucrul cu copilul preşcolar, Carmen Blajan a lucrat cu copiii hipoacuzici şi ambliopi, specializându-se pe educaţia timpurie şi lucrul cu copilul mic.  A lucrat în învăţământul special şi a avut colaborări cu fundaţia SENSE INTERNAŢIONAL ROMÂNIA.

Studii: 1991 – absolventă a colegiului de educarea copilului mic din cadrul NNEB, GREAT BRITAIN; 2003- absolventă a facultăţii de PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI din UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, specializarea Institutor-învăţământ preşcolar şi primar.

Perfecţionări: 1993  educarea copilului cu ambliopie; 1997  specializare în educaţia timpurie; 2002  educarea copilului cu multiple deficienţe senzoriale; 2005 definitivarea în învățământ; 2006 Specializare în terapia muzicală; 2010  cursul EARLY YEARS at the ISPE, ROMÂNIA.

Deviza personală – “FESTINA LENTE”.

Hobby-uri – Teatrul și filmul.

educator Ciuperca Andreea

Andreea Alexandra Ciupercă deține un masterat în Psihologie Clinică şi a acumulat experienţă în interacţiunea cu copiii preşcolari începând cu anul 2011, organizând ore de dezvoltare persoanală.

Studii: 2007 – Absolventă, şef de promoţie a Colegiului Naţional Pedagogic Ştefan cel Mare din Bacău, specializarea Ştiinţe Sociale; 2010 – absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul Universităţii Bucureşti, specializarea Psihologie; 2012 – absolventă a Masterului de Psihologie Clinică Evaluare şi Intervenţie Terapeutică din cadrul Universităţii Bucureşti.

Deviza personală: Dezvoltarea emoţională optimă a celui mic începe prin construirea vocabularului emoţiilor, a capacităţii de a-şi recunoaşte propriile emoţii şi pe ale celor din jur. Cu timpul, copilul va învăța cum să își exprime emoțiile într-un mod adecvat, chiar şi atunci când întâmpină dificultăţi.

Hobby uri: Atelierele de dezvoltare personală, călătoriile.

educator Corina Matei

Pasiunea Corinei de a lucra cu copiii s-a materializat în septembrie 2015 când a devenit educatoare la Grădinița MEA.  Corina Matei pune suflet în ceea ce face, este veselă, empatică și mereu pregătită pentru crearea de noi experiențe alături de copii.

Studii: 2011- absolventă a Liceului Pedagogic – Colegiul National ,,Elena Cuza”; 2014- absolventă a facultății de Psihologia și Științele Educației , profilul: Pedagogie; 2014- absolventă a facultății din Danemarca  Via University College, profilul: Pedagogie Socială; 2015 – masterandă la Facultatea de Psihologia și Științele Educației , specializare în managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale (în curs).

Perfectionari: bursă Erasmus în Danemarca în Pedagogie Socială

Deviza personală: ,,Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău.”  Tom Wilson

Hobby-uri: Călătoriile.

educator Ghita Dorina

Studii: Dorina Ghiță este absolventă a Facultatii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar din cadrul Universităţii Bucureşti.

Perfecţionări: 2010 – cursul “Early Years Workshop Day”; 2012 – “Oxford Spring Day”; 2013 – “Jolly Phonics”.

Deviza personală: “Curiozitatea este vitamina învăţării.” (Sir Ken Robinson)

Hobby-uri: drumeţiile, literatura, mozaicul, fotografiile.

educator violeta gligore

De-a lungul celor peste 11 ani de la absolvirea Liceului Pedagogic, Violeta a avut oportunitatea de a lucra cu copii cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani. Fiecare dintre aceştia şi-a pus amprenta în dezvoltarea personalităţii sale didactice, a disponibilității pentru cunoaştere, pentru înţelegerea şi abordarea diferenţiată potrivit posibilităţilor individuale şi ritmului propriu de dezvoltare a copilului.

Studii: Absolventă a Liceului Pedagogic; Facultatea de Pedagogie a învăţământului primar şi preşcolar.

Perfecţionări: 2013 – Curs de formare „Teaching Young Learners throughout the Primary Cycle”; 2014 – Curs de perfecționare „Dezvoltarea abilitaţilor de scris-citit în limba engleză “Jolly Phonics” la clasa pregătitoare şi clasa I”.

Deviza personală: „Oamenii învaţă învăţând pe alţii.” (Seneca)

Hobby-uri: Călătoriile şi istoria politică.

educator Ionela Iancu

Ionela are o experienţă de peste 10 ani în lucrul cu copiii și caută permanent metode şi mijloace potrivite pentru a modela personalitatea acestora, pentru a empatiza cu ei şi cu nevoile specifice vârstelor lor.

Studii: 2007 – Facultatea de Litere, București, specializarea limba şi literatura română – limba şi literatura engleză; 2004 – Colegiul Universitar specializarea Institutor- Limba Engleză în profilul sociopsiho-pedagogie, Universitatea “Ovidius”, Constanța.

Perfecţionări: 2006 – „Utilizarea metodei comunicative în predarea limbii engleze” (“New Ideas for Communicative English Language Classrooms”) în cadrul căruia a participat la ore de pregătire teoretică de specialitate şi de didactica specialităţii şi a susţinut lecţii demonstrative; program susţinut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ambasada Statelor Unite ale Americii; 2006-obținerea definitivatului în învățământ; 2009 – “Evaluare din perspectiva europeană”; 2005: „Proiect pentru învăţământ rural”; 2007 – “Consiliere şi orientare”; 2008 – „Managementul de proiect”.

Deviza personală: “Cea mai eficientă educaţie pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase.” (Platon)

Hobby-uri: Pictura, teatrul, dansul.

educator Madalina Timofte

Cu experienţă în învăţământ de peste șase ani, Mădălina Timofte este absolventă a Colegiului Naţional Pedagogic şi are licenţa în filologie.

Studii: 2010 – Universitatea „Ovidius”, Constanța, Facultatea de Litere, specializarea – Limba și Literatura Franceză – Limba și Literatura Italiană, calificarea: Licențiat în Filologie; 2006-Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța, Specializarea: Învățător- educatoare.

Perfecționări: Definitivare în învățământ (2011); P.R.E.T.; MANAGEMENT EDUCAŢIONAL, MODULUL III, Tehnici informaţionale computerizate, Fundaţia Academică Alumni; MANAGEMENT EDUCAŢIONAL, MODULUL I, “Management educaţional”, Fundaţia Academică Alumni.

Deviza personală: „A învăţa că în viaţă mai uşor se poate învinge ura cu dragostea, minciuna cu adevărul şi violența cu abnegaţia ar trebui să fie un element fundamental în educaţia oricărui copil.” Mahatma Gandhi

educator Pellegrini Otilia

Otilia Pellegrini este absolventă a Facultății de Psihologie și are un masterat în Consilierea și Orientarea școlară.

Perfecționări: Facultatea de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar – în curs de absolvire; Global Career Development Facilitator- GCDF România, acreditat European Board for Certified Counselors; cursuri de dezvoltare personală în cadrul SPER (Societatea de Psihoterapie Experienţială Română) ; workshop-uri: « Atelier experienţial pentru copii centrat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale » și « Jocurile video la copii şi adolescenţi: beneficii, riscuri şi metode terapeutice. »

Deviza personală: „Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.” (Burrhus Frederic Skinner)

Hobby-uri: Cititul.

ilie-ionela

Studii: 2006-2010-Colegiul National ,,Alexandru Ioan Cuza’’-Corabia;

2010-2013-Universitatea Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, specializare-Pedagogie;

2013-2015- Universitatea Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Master-Management Educational;

Deviza personala: ,,Natura ne aseamana, educatia ne deosebeste’’-Confucius

Hobby-uri: Lectura si calatoriile.

 

Invatatori

invatator adelina iosef

Adelina Iosef are studii de pedagogie și psihologie şi a acumulat o experienţă bogată în interacţiunea cu elevii – în special cu cei din ciclul primar, începând cu anul 2010.  De-a lungul timpului a descoperit că lucrul cu cei mici este pe cât de provocator, pe atât de satisfăcător, dar mai ales că un proces de învățare trebuie ghidat mai întâi de dragoste și încredere în elevi și mai apoi de cunoștințe și abilități.

Studii – 2007: Absolventă a Liceului Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius”, Brăila, dublă specializare Învățător-Educatoare; 2010: Absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, secția Psihologie; 2012: MA în Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei, Universitatea din București; 2012: MA în Psihologie Clinică – evaluare și intervenție terapeutică,  Universitatea din București; 2013: Curs postuniversitar – „Intervenţii educative şi riabilitative asistate de animale”, Universitatea Catolică Sacro Cuore, Milano, Italia.

Perfecţionări – 2008: Workshop Autoanaliza – Tehnici de Autocunoaștere, organizat de Institutul de Relații Umane, București; 2010: Modul Psiho-Pedagogic Nivelul I, din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București; 2010: Seminarul Combaterea Violenței în Școli – o mai bună comunicare între școală, copii și părinți, proiect POSDRU, Fondul Social European Investește în oameni; 2010 – Curs formare trainer MindLab, București;  2011 – Certificat ECDL Complet; 2012 – Certificare in GCDF (Global Career Development Facilitator) – consultant în carieră, organizat de NBCC România; 2014 – Curs Parentime, Trainingul Părinților Eficace; 2015 – Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare, București.

Deviza personală – “Tell me and I will forget, teach me and I may remember, involve me and I will learn.” Benjamin Franklin

Hobby-uri – călătoriile, cărțile, teatrul.

Lavinia Buleată acordă o mare importanță dezvoltaăii limbajului la scolarul de vârstă mică, corectarea tulburărilor de limbaj fiind esențială pentru dezvoltarea armonioasă a personalității viitorului adult.

Studii: 2006 – Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Masterat în “Istoria ideilor – istoria imaginilor”; 2004 – Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, secţia “Pedagogie – Limba şi Literatura Română”; 2000 – Liceul pedagogic Constantin Diaconovici Loga, Caransebeş, specializarea învăţători-educatori.

Perfecţionări: 2014 – “Integrarea copiilor cu autism în grădiniţe şi şcoli de masă”, curs susţinut la Centrul Help-Autism; 2014 – Curs de “Formarea şi dezvoltarea abilitaţilor în intervenţia logopedică: etiologia, simptomatologia şi intervenţia logopedică în tulburările logopatice”, Asociaţia logopezilor din România; 2009-2010 – curs de Limba engleză la Prosper – ASE Language Center; 2009-2010 – Curs “Educaţia timpurie” la Inspectoratul Şcolar Bucureşti; 2006 – Gradul didactic definitivat.

Deviza personal –”Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte.” (Confucius)

Hobby-uri: literatura, mitologia.

invatator Ofelia Rotaru

Ofelia Rotaru are o experienţă didactică neîntreruptă de 23 de ani în învăţământul primar.  Este un învățător cu o experiență bogată, capabil să combine creativitatea și planificarea în metodele de predare, dovedind spirit de echipă și capacitatea de adaptare la diverse medii culturale și sociale.

Studii – 1997: Absolventă a Colegiului Universitar Pedagogic de Institutori București, specializarea institutor sociopsihopedagogie.

Perfecționări – 2002: grad didactic definitiv; 2006: grad didactic II; Curs de gestionare şi utilizare a laboratorului informatizat; Curs de formator- scrierea cererilor de finanţare; 2007: Stagiul „Consiliere şi orientare”; Atestat cunoștințe de limba engleză, Universitatea București, Centrul de limbi străine; 2011: grad didactic I; Certificat de absolvire a competențelor de formator; „Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaşterii” – curs POSDRU; „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la şcolarii din clasele I-IV, program de formare continuă de tip „blended learning”, pentru cadrele didactice din învăţământul primar” – curs POSDRU; 2013: obținerea permisului ECDL.

Deviza personală – „Scrie cu sufletul tău și recitește cu sufletul altora”, Nicolae Iorga

Hobby-uri – lectura, călătoriile.

Invatator Badescu Lacramioara

Lăcrămioara Bădescu are o experiență consistentă la clasă în învăţământul de stat şi privat ca educator, învăţător, consilier şcolar.

Studii  –  Absolventă a Liceului Pedagogic C. Negri Galaţi, specialitatea Învățător; Licenţiată în Sociologie-Psihologie-Pedagogie, specializare Pedagogie, Universitatea Bucureşti; Master în Măsurare şi evaluare educaţională, Facultatea de Sociologie-Psihologie-Pedagogie, Universitatea Bucureşti.

Perfecționări – Experienţă în cadrul proiectului Şcoală pentru părinţi – Fundaţia Soros în calitate de consilier şcolar, experienţă în cadrul proiectelor POSDRU al Ministerului Educaţiei – privind raportarea activității de monitorizare a formării cadrelor didactice; Proiecte POSDRU/87/1.3/62665 Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel eurpean a competenţelor lingvistice; POSDRU/87/1.3/62771 Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel eurpean a competenţelor lingvistice.

Deviza personală – „Oamenii pot fi fericiţi doar într-un singur fel, fiind ei înşişi. Apoi izvoarele fericirii încep să curgă; ei devin mai vii, este o bucurie să-i vezi, o bucurie să fii în preajma lor. Sunt un cântec, sunt un dans.” – Osho

Hobby-uri – Psihologia, terapii medicale complementare, poezia, dansul, călătoriile.

invatator Stefania Tudor

Ştefania Nicoleta Tudor are o experienţă la clasă de peste zece ani, timp în care şi-a îmbogăţit metodele şi strategiile didactice, studiind o gamă variată de lucrări de specialitate.

Studii – 2003: Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia, specializarea învăţător-educator; 2007: Facultatea de Pedagogie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Bucureşti, secţia Pedagogie.

Perfecţionări – 2007: Obţinerea Gradului didactic definitiv în învăţământul primar; 2013: înscriere la Gradul didactic II; 2013: curs cu tema „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV”, 2015: Obținerea Gradului didactic II.

Deviza personală – „Cea mai eficientă educaţie pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase.” (Platon)

Hobby-uri –Lectura, călătoriile, filmele biografice.

Isabella Manolache are o bogată experiență în activitatea cu copiii din învățământul primar și un masterat în comunicarea în limba engleză.

Studii – Absolventă a Liceului Pedagogic Ștefan cel Mare, Bacău, specializarea învățători-educatori;  2007:  Bursier Erasmus, Bordeaux, Franța; 2008: Absolventă a Facultății de Litere, Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău, secția engleză-română; 2010: MA în Comunicare în  limba engleză, Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău.

Perfecționări – 2004: Gradul didactic II; 2013: Curs de formare pentru cadrele didactice la clasa pregătitoare, Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV.

Deviza personală – „Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii…” (Albert Einstein)

Hobby-uri –  Literatura, călătoriile, muzica, tenisul, jogging-ul.

Invatator Ionela Alecu

De-a lungul celor peste 10 ani de la absolvirea Colegiului Universitar Pedagogic, Ionela Alecu a predat atât în învățământul primar și preprimar, fiecare generație de copii punându-și amprenta în formarea personalității sale de cadru didactic.

Studii – 2003: Absolventă a Colegiului Universitar Pedagogic, Universitatea Valahia din Târgoviște, specializarea Institutori-Limba engleză.

Perfecţionări – 2005: Certificat de acordare a Definitivatului; 2006: Cursul de formare „Educație pentru sănătate”; 2007: Cursul de Limba engleză „Don’t throw the Baby out with the Bathwater” – Teaching grammar for real life using OPPORTUNITIES; 2012: Cursul „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV – program de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar.

Deviza personală – „Un copil poate oricând să înveţe un adult trei lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum să nu stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţa ceea ce îşi doreşte.” (Paulo Coelho)

Hobby-uri – Colecțiile, sportul (volei, tenis de câmp, tenis de masă).

invatator Ioana Niculae

În cei peste 15 ani de experiență la clasă, a reușit să descopere atuurile diferitelor generații de elevi. Ioana Niculae conduce un demers didactic a cărui finalitate este instalarea și consolidarea mecanismelor de gândire la școlarul mic.

Studii – 1991: Liceul Pegagogic București; 1997 – Facultatea de Drept, Universitatea București

Perfecționări – 1994: Definitivatul în învățământ; 1997: Gradul didactic II; 2007: Curs de formare, ”Educație pentru sănătate”.

Deviza personală – “Banii nu aduc învățătură, dar învățătura aduce bani.”

Hobby-uri – lectura, călătoriile.

invatator Adina Dinca

Dincă Adina Gabriela este absolventă a Facultăţii Științele Educației – Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar din cadrul Universităţii Bucureşti şi a acumulat o vastă experienţă în interacţiunea cu elevii din ciclul primar. A obținut gradul didactic I în anul 1997. A urmat numeroase cursuri de formare profesională în învăţământ.

Studii – 1984: Absolventă a Liceul Pedagogic, București specializarea Învăţător; 2012: Absolventă a Facultății Științele Educației – Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Universitatea București.

Perfecţionări –2000: Curs de formator pentru educație antreprenorială ”Junior Achievement of Romania”; Curs „Managementul clasei”; 2001: Curs „Didactica disciplinelor școlare (Abilitare curriculară)”; Curs „Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice”; Cursul de inițiere în Tehnologia Informației și Comunicației; 2002: Curs de formare Program educațional „Decizia e a mea“; 2003: Curs de perfecționare – Colegiul Universitar de Institutori București; Program de formare/ informare a învățătorilor încadrați în clasele I și a II-a în anul școlar 2003-2004; 2005: Curs „Evaluarea în învățământul primar. Elaborarea testelor reprezentative de final de ciclu primar”; 2006: Curs de initiere AEL; Didactica Specialității – istorie și geografie în contextul noilor abordări curriculare; Ora de consiliere școlară; 2014:”Abordarea constructivista a științelor în învățământul primar”.

Activitate ştiinţifică şi publicistică – 2002: Premiul I la Sesiunea de comunicări științifice Strategii moderne de învatare activă; Publicarea articolului „Elemente de educație economică“ în „Revista învățătorilor”, Sector 3; Diploma de Excelență acordată de I.S.M.B; 2003: Publicarea articolului „Metode active în cadrul orei de educație civică” în „Revista învățătorilor”, Sector 3; Publicarea articolului „Elemente de educație economică“ în „Revista învățătorilor”, Sector 3.

Deviza personală – „Deschide cartea ca să înveți ce au gândit alții! Închide cartea ca să gândești tu însuți!”

Hobby-uri – Lectura, muzica, sportul.

Violeta Ciucu a acumulat de-a lungul anilor o vastă experienţă în interacţiunea cu elevii din ciclul primar, de la care a învățat că educația se face cu răbdare, dragoste și devotament.

Studii – 2003: absolventă a Universității din Craiova – Colegiul de Institutori/ Limba franceză.

Perfecţionări – 2004: Curs de formare Operator PC; 2005: Gradul didactic Definitiv; 2006: Curs de formare „Educație pentru sănătate”; 2009: Gradul didactic II; 2012: Curs „Implementarea standardelor de referință” în cadrul proiectului strategic POSDRU 55330 „Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referință”.

Deviza personală – „Deschide cartea, ca să înveți ce au gândit alții; închide cartea, ca să gândești tu însuți.” (Heyde)

Hobby-uri –Lectura, călătoriile, muzica.

Delia Corina Raț este este absolventă a Scolii Normale din Satu Mare, specializarea invatatori. În prezent învăţatoarea clasei pregatitoare B.

 

Studii – 1996: Absolventă a Scolii Normale din Satu Mare

Perfecţionări – 1996-2002 cursuri de perfectionare in alternativa Educationala Step by Step ( Sinaia, Botosani, Satu Mare).

1998: Obținerea Definitivatului în învățământ

2002: Obținerea Gradului Didactic II în învățământ, Universitatea de Nord, Baia Mare

2003: Diploma de Excelență in invatamant, acordata de ISJ Satu Mare

2016: in curs de obtinere a Gradului Didactic I în învățământ, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București

2005-2008: Şcoala de Arte București, Sectia Canto- muzică uşoară

2006: Curs de Inspector Resurse Umane, București

2011: Curs Inspector SSM, București

2007-2012:  Time Management, Advanced Interpersonal Skills, Negociation Skills, 7 Habbits of Highley Effective People, Business Writing Skills, HR Interviewer Training, Corporate Athlete etc. in cadrul companiei Procter&Gamble Marketing Romania

2014: Proiectarea curriculară- Florentina Sanmihaian

2014: Curs CCD- Educatia Incluzivă

2015: Curs Cambridge- Katie Mackenzie Stuart

2015: E-SAFETY- at  British School of Bucharest

2015: Conferinţa „Învaţă Cum să înveti” 16 mai 2015- URA

2014-2016: Am scris articole despre activităţile realizate cu elevii în perioada 2012-2016, publicate online.

Deviza personală – „Cred în intuiţie şi inspiraţie. Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea. În timp ce cunoştinţele sunt limitate, imaginaţia îmbrăţişează întreaga lume, stimulează progresul, dând naştere evoluţiei. Este, în sensul pur, un factor real în cercetarea ştiinţifică. ” Albert Einstein

Hobby-uri: Teatrul, cărţile, poezia, muzica.

Profesori

Ioana-Andreia Manea este absolventă a Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Bucureşti.  A urmat numeroase cursuri de formare profesională în învăţământ, dar şi de programator de aplicaţii tehnico-ştiintifice şi de manager de resurse umane.

În prezent este şef catedră de matematică în Şcoala MEA și Administrator de Centru Concurs Național de Matematică – EUCLID.

Studii –1997: Absolventă a Facultăţii de Matematică şi Informatică, specializarea matematică, din cadrul Universităţii Bucureşti.

Perfecţionări – 1998: Curs „Formare programatori de aplicaţii tehnico-stiinţifice” (modulele AutoCAD Level 1, AutoCAD Level 2, AutoLISP, Limbajul C++, nivelul 1 si 2); 2008: Curs „TEACHING TODAY – Metode moderne de predare”; 2008: Curs „INTEL – TEACH, Instruirea in societatea cunoaşterii”; 2012: Gradul didactic II; 2013: Înscriere grad didactic I; 2013: Curs de Formator; 2013: Curs de Metodist.

Deviza personală – „Matematica este ceea ce începe, ca şi Nilul, în modestie și se termină în magnific” (Calvin Colton).

Hobby-uri –Rebus, jocuri de perspicacitate, vizionarea unor filme bune care descreţesc frunţile obosite.

prof mate Tatiana Dobre

Tatiana Dobre are o vechime de 17 ani la catedră și a obținut gradul didactic I în anul 2004.

Studii – 1992: Absolventă a Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii din Bucureşti; 1999: Știinta Sistemelor și Calculatoarelor, Universitatea Politehnică București; 2010: Facultatea de Administrație Publică și Afaceri, Universitatea din București; 2012: MA, Administrația publică și eficiența sistemului administrativ, Universitatea din Bucureşti.

Perfecţionări –   1997-1998: Curs de formare „Formator RWCT” (Lectura și scrierea pentru formarea gândirii critice) – Educația 2000+, Hobart and William Smith Colleges, Internatianal Reading Association, University of Northern Iowa; 2001: Seminar de formare pe probleme de reformă, CCD Bucuresti; CCD Bucuresti; 2006:  Curs de formare „Profesor scenarist pentru soft educational” , Siveco;  2012: Competențe cheie TIC în curriculumul scolar, CCD București; 2012-2013: Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii, proiect strategic POSDRU.

Deviza personală – Orice lucru bine făcut îți aduce numai satisfacții.

Hobby-uri – calatoriile si muzica.

prof mate Alba Adrian

Studii – 2002: Absolvent al Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea matematică.

Perfecţionări – 2006: Obţinerea gradului didactic Definitivat.

Deviza personală – „A rezolva o problemă inseamnă de a găsi o cale de a ocoli un obstacol”. (George Polya)

Hobby-uri – Călătoriile montane, lectura, sportul.

matematica monica strat

Monica Strat a acumulat de-a lungul anilor o vastă experienţă în interacţiunea cu elevii din ciclul gimazial, de la care a învățat că educația se face cu răbdare, dragoste și devotament.

Studii –  1997, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica.

Perfecţionări – 2006: Gradul didactic Definitiv; 2007: Curs de formare „Educație pentru sănătate”.

Deviza personală – Labor omnia vincit improbus (Virgilius)

Hobby-uri –Lectura, teatru ,gradinarit

In incercarea de a-si insusi arta de a deveni profesor, doamna Adina Nine a invatat, de-a lungul timpului, sa aprinda in sufletul fiecarui invatacel bucuria cunoasterii, dar si bucuria creatiei.

Studii: 1996 – Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica, sectia             Matematica.

1991 – Liceul Pedagogic, Campulung – Arges.

Deviza personala: „ Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul” (Galileo Galilei)

Hobby-uri: lectura, craft-urile.

Claudia Mirela Temneanu  are studii de matematica si informatica, gradul didactic I  si  o bogata experienta  in lucrul cu elevii in cei peste 27 ani de activitate. Considera ca succesul in  invatarea matematicii are la baza un climat psiho-afectiv favorabil la clasa si cunoasterea stilului individual de munca  pentru un demers didactic personalizat .

Studii : 1987 – Absolventa a  Facultatii de Matematica si Fizica, specializarea Matematica,   Universitatea  Babes – Bolyai  Cluj – Napoca; 2004 – Studii postuniversitare Facultatea de Matematica si Informatica, specializarea Informatica, Universitatea Babes-Bolyai Cluj – Napoca.

Perfectionari: 2008 – 2016, Cursuri de mentor, formator, educatie antreprenoriala,” Educatie interculturala pentru o scoala noua”, “Formarea si dezvoltarea gandirii critice”( CCD Bucuresti, CCD Deva), Database Design and Programming with SQL –  Oracle Academy, Thinkquest.com programme –  Oracle Education Foundation , Competente de comunicare in limba engleza (Picon Training Center, Bucuresti).

Deviza personala: “Be yourself, everyone else is already taken”.

Hobby: teatrul, muzica, psihologia.

prof romana Sandor Andreea

Florentina-Andreea Şandor este este absolventă a Facultăţii de limbi și literaturi străine din cadrul Universităţii Bucureşti. A urmat numeroase cursuri de formare profesională în învăţământ. În prezent este profesor titular de limba şi literatura română la gimnaziu și șef al catedrei de limba română.

Studii – 1999: Absolventă a Facultății de Limbi și literaturi străine, Universitatea din Bucureşti.

Perfecţionări – 2000: Cursuri de pregătire în didactica Limbii și Literaturii Române „Proiectarea pedagogică”, „Obiective şi strategii dinamice”, „Evaluarea şcolară, Forme de evaluare”, „Metodica predării Limbii Române”, „Studiul literaturii în clasele gimnaziale, Activităţi conexe în studiul literaturii”; 2003: Cursul „Perfecţionarea profesorilor de Limba și Literatura Română în specialitate”; 2007: Cursul „Axa de consiliere și orientare școlară – în vederea implementării noii programe de consiliere și orientare”; 2008: Cursul „Perfecţionarea profesorilor de Limba și Literatura Română în specialitate în vederea susținerii gradelor didactice în învățământ”; 2008: Obținerea Definitivatului în învățământ; 2012: Obținerea Gradului Didactic II în învățământ ; 2012: Cursul AEL; 2013: Cursul de Formator și Cursul de Metodist.

Activitate publicistică și didactică– Redactor și coordonator al revistei şcolare „Firul Ariadnei”, locul I pe municipiu – mai 2013.

Membră  a Comisiei pentru Organizarea concursurilor școlare și responsabilă cu organizarea concursurilor la limba română pe gimnaziu.

Deviza personală – Adaugă în fiecare zi câte o notă pe portativul cunoașterii pentru a compune melodia vieții!

Hobby-uri: Drumețiile, patinajul, poezia.

Silvia-Maria Hainăroșie este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti şi are un masterat în Teoria literaturii și literatură comparată, în cadrul aceleiaşi facultăţi. Este înscrisă, începând cu anul 2014, la cursuri de doctorat. A urmat cursuri de formare profesională în învăţământ.

Studii – 2007: Absolventă a Facultăţii de Litere, specializarea română-franceză, din cadrul Universităţii din Bucureşti; 2009: Master – Teoria literaturii și literatură comparată, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti. 2014: Cursuri de doctorat, teoria literaturii.

Perfecţionări – 2008: Curs AEL; 2009: Gradul definitiv; 2012: Înscriere pentru Gradul didactic II.

Deviza personală  – “Fă-ți datoria oricând. Totdeauna va fi cineva care să te vadă: tu însuți.” (Nicolae Iorga)

Hobby-uri – Muzica, filmele.

profesor romana Bahnaru Adina

Adina-Maria Bahnaru este absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi. A urmat cursuri de formare profesională în învăţământ și a obţinut, în 2015, gradul didactic II în cadrul Universității Bucureşti. Consideră că meseria pe care și-a ales-o din copilărie are în ea ceva deosebit și, de aceea, necesită dăruire, profesionalism și dragoste față de copii.

Studii – 2003: Absolventă a Facultăţii de Litere, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză, din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi.

Perfecţionări – 2015: – Grad didactic II; Înscriere grad didactic I; 2014: Cursuri de formare profesională „Google for education”; „Smart notebook”; 2011: „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”; 2010: Definitivare în învăţământ – Universitatea Bucureşti; 2009: Curs de perfecţionare „Dezvoltarea competenţelor de evaluare”; 2006; Curs de perfecţionare „Consiliere şi orientare şcolară”; 2006: Atestat de traducător şi interpret autorizat, limba franceză.

Deviza personală – „Predarea eficientă este atunci când dascălul descoperă elevul din el şi apoi construieşte din acesta un profesor”. (Ovidiu Pânişoară)

Hobby-uri – teatrul, călătoriile, yachting.

Elena Ștefănescu este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității București și a urmat Studii aprofundate în profilul filologie, specializarea Literatură română contemporană, la aceeași facultate. Are o variată experiență profesională, predând limba și literatura română, limba latină, literatură universală și cursuri opționale: Cultură și civilizație europeană, Integrare europeană, Istoria poeziei românești.

Studii – 1996: Absolventă a Facultății de Litere a Universității București, specializarea limba română – limba latină; 1998: Studii aprofundate, specializarea Literatura română contemporană, Facultatea de Litere, Universitatea București.

Perfecționări – 2005: Integritate în educație, Transparency International România; 2011: Program de specializare – calificarea de mentor; 2013: Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, proiect POSDRU; 2013: înscriere grad didactic I, finalizare 2016.

Deviza personală – “Nu încerca să devii o persoană de succes, ci una de valoareˮ (Albert Einstein)

Hobby-uri – călătorii, filme, psihologie.

Profesor de limba și literatura română, are o experienţă de 6 ani ca profesor de limba română, atât la nivel gimnazial, cât şi liceal, în diferite şcoli de prestigiu, precum şi în pregătirea individuală a elevilor pentru examenele naţionale. A fost profesor titular în perioada 2010 – 2014.

Studii:

2008 – UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ-DIDACTICĂ-LITERE, specializarea LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ;
2010 – MASTERAT ÎN DIDACTICI ALE DISCIPLINELOR FILOLOGICE- FACULTATEA DE LITERE, UNIVERSITATEA BUCUREŞTI.
Perfecţionări:

2014: A învăţa să înveţi, organizat de CCD.
2013:FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ROMÂNĂ, ENGLEZĂ ŞI FRANCEZĂ ŞI A PROFESORILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII (POSDRU).
2013: DIALOGUL DINTRE TEOLOGIE, FILOZOFIE ŞI ŞTIINŢĂ.
2011: ECDL CORE COMPLET(POSDRU).
2011: Gradul didactic Definitiv.
Deviza personală: „Nu contează atât de mult ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci” (Maria Tereza)

Hobby-uri: lectura, plimbările, pictura.

engleza bibic

Ciprian-Petre Bibic, profesor grad I, este coordonatorul catedrei de limbi străine, Şcoala MEA.

Studii – 2003: Absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea Bacău, cu dublă specializare, română – engleză

Perfecţionări – 2005: Curs  „Teaching Very Young Leaners” – Consiliul Britanic Bucuresti; 2006: Obținerea gradului definitivat; 2012 Curs „The Reflective English Teacher”, BETA Bucuresti, 2013: Curs „Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” în cadrul proiectului strategic POSDRU – „Investeşte în oameni!”

Coordonator al revistei şcolare in limba engleză „School Rocks!” înfiinţată în luna mai 2012.

Deviza personală – Dreams are free, so free your dreams!

Hobby-uri – Călătoriile, patinajul, istoria religiilor.

engleza iuliana b

Iuliana-Florina Neagu are o experienţă de peste 7 ani în învăţământul primar si gimnazial.

Studii – 2003-2007: Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Facultatea de Litere, specializarea română-engleză;  2003-2007: Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Studii de psihologie, pedagogie şi didactică; 2007-2009: Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Master, Traducere şi Interpretariat Limba Engleză.

Perfecţionări – 2014: Certificare CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), International House of London, London; 2007-2012: Absolvent al unor cursuri pentru formarea profesională continuă: Consiliere şi Orientare, CCD,2007, Galaţi; Gândire critică, CCD, Galaţi, 2010; Humanizing Assessment Language Teaching, CCD, Bucureşti, 2010; Psychodrama Techniques in Teaching English,CCD, Bucuresti, 2010; Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat, Galaţi, 2010; The Reflective English Teacher, Bucureşti, 2012;

Autor al articolelor de specialitate „Music as Cultural Globalizer” şi „Idiomatic Expressions”, în „Interferenţe în Educaţie”, 2010, precum şi editarea de materiale didactice pe site-ul www.didactic.ro.

2010: Responsabil cu ajustarea şi adaptarea materialelor şi metodelor de predare a limbii engleze minorităţilor rrome;

2009-2010: Profesor în cadrul programului A Doua Şansă, care a avut ca scop familiarizarea adulţilor din comunităţi minoritare cu limba engleză;

2007-2008: Bursier Erasmus în Trieste, Italia, Scuola Superiore di Lingua per Traduttori e Interpreti.

Deviza personală – “Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve.”

Hobby-uri –  Muzica, lectura, expoziţii de artă, cycling, volei.

engleza madalina

Mădălina Coșeran este absolventă a Facultăţii de Litere, specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză, din cadrul Universității din București, promoția 2012. Mădălina este absolventă a Modulului Psiho-Pedagogic Nivelul I, din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, în 2012, și a Masterului de Administrarea și Dezvoltarea Resurselor Umane, din cadrul Universității București, promoția 2014. A obținut, în anul 2013 Autorizația de Traducător în Limba Engleză, emisă de Ministerul Justiției.

Studii – 2012: Facultatea de Litere, Universitatea din București – Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză; Modulul Psiho-Pedagogic Nivelul I.

Perfecţionări – Curs POSDRU/87/1.3/S/62665 “Continuous training of teachers to use modern IT resources for effective teaching of English and skills assessment at European level”.

Deviza personală –”Stop saying tomorow!”

Hobby-uri – Literatura.

engleza ana maria nache

Ana-Maria Nache este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității din București, specializarea Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză. În prezent urmează cursurile masteratului de Studii Literare din cadrul aceleiași facultăți.

Studii – 2009: Absolventă a Liceului Teoretic Grigore Moisil din Urziceni, specializarea Științe Sociale, intensiv engleză; 2012: Absolventă a Facultății de Litere, Universitatea din București, specializarea Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză.

Perfecționări – 2009: Absolventă a Modulului Psihopedagogic nivelul I; 2013, 2014: Participarea la Fischer International Annual Conference for ELT; 2014: Absolvirea cursului Jolly Phonics în asociere cu CPD College în vederea implementării curriculumului britanic în sistemul primar de învățământ românesc.

Deviza personală – If there’s a will, there’s a way.

Hobby-uri – poezia postmodernă, mersul pe bicicletă în serile de toamnă.

engleza andreea alexandrescu

Alexandrescu Andreea Ioana este absolventă a Facultăţii de Litere, specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză, din cadrul Universității din București, promoția 2012; absolventă a Modulului Psiho-Pedagogic Nivelul I, din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, în 2012; absolventă a Masterului Managementul sectorului public din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice si Administrative, promoția 2015.

Studii – 2012: Facultatea de Litere, Universitatea din București, Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză; Modulul Psiho-Pedagogic Nivelul I; 2013: Facultatea de administraţie publică, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; 2015: MA, Managementul Sectorului Public, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

Perfecţionări  –   2013- 2015:  Education UK, British Council, septembrie 2013; Limbile Străine aplicate şi piaţa europeană a muncii, curs organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Limbi Străine din cadrul Universităţii Europei de Sud-Est Lumina, mai 2014; Using the Interactive Whiteboard to teach Young Learners, 2014; Building up the speaking skill, 2014; ECCE Michigan Exam: An Overview, 2014; Lesson Planning and Listening, British Council, februarie 2014; Teaching Preparatory Grade Students, Active Learning Training Center, 21 septembrie 2013; Preparing Students for FCE, British Council, ianuarie 2014; Preparing Students for YLE, British Council, ianuarie 2014; The Methodology of ELT in Brief, British Council, iulie 2014; Participare la conferinta si workshop “Invata cum sa inveti”, 16 mai 2015; Curs POSDRU/87/1.3/S/62665 “Continuous training of teachers to use modern IT resources for effective teaching of English and skills assessment at European level”.

Deviza personală – „Start wishing and start doing”

Hobby-uri – dansul şi călătoriile

engleza cameron brunke

Through a series of fortunate accidents, sweat, and encouraging colleagues, Cameron has moved from the humble beginnings as an ESL teacher in a private language school in Poland some ten years ago, to curriculum coordinator in Romania. The road has been challenging.  The challenges have been rewarding.  Whether teaching AS level Drama or KS3 English, PSHE or directing school productions, the most impressive aspect for him has always been the connection that could be made between an international student and an international teacher.

The world of teaching and learning, of engaging lessons, of making the classroom unique, of walking home with a new, fresh idea for tomorrow after a day’s work, is a world without end for Cameron and his current goals revolve around creating a curriculum that ensures the students feel the same.

Studies – 1997: University of North Carolina-Asheville, Liberal Arts Degree; 2007: TEFL; 2008: Cambridge Certificate in Drama; 2005 Cambridge Certificate in ESL; 2009: Practical Differentiation and Developing Learning; 2011: Maximizing Progress by Differentiating/SEN.

Hobbies – Writing, playing with small furry animals, playing music, and eating seafood.

Jonathan is a native of the State of Michigan in the USA. He first came to Romania in 2001 as a volunteer teaching in state schools and working with orphans. That first semester here in Romania forever changed his life and endeared Romania to his heart. Not only did Romania become dear to him, but in particular one of its people. Jonathan and Andreea are married and enjoy raising and educating their 3 young children together.

Studies: 1999 Indianapolis Training Center – Course of principles of Effective Counseling – Course on the Art of Chalk Drawing; 2004 TESOL Course, Institute for the Nations, Lebanon, Pennsylvania.

Hobbies – In addition to spending time with his wife and family, Jonathan enjoys cooking, sports and lecturing on theology.

engleza jonathan
I’ve been working in International Education for 16 years… in the UK, Poland, France, Jordan, Vietnam, Bahrain, Qatar and of course Romania.  I’ve been a teacher, teacher trainer, academic manager and examiner and have presented at various national and internal conferences, including here in Romania.   I’m looking forward to helping our pupils express themselves more fully through English.  English Medium Instruction is a massive growth area in International Education and I look forward to helping prepare our pupils for their future studies, whether they be in Romania, in Anglophone countries or elsewhere.
Qualifications:  BSc (Hons) Outdoor Studies (Lancaster University) 2001, Cambridge English CELTA (2001), DELTA (2006) and YL extension (2011), IH certificate in EFL management (2012)
Hobbies: cooking (Indian cuisine is my favourite, but I will try my hand at anything; doing sport (Ultimate, running and swimming), watching sport (football and tennis), and European History 1945-1989.

A native from England with a penchant for travelling, adventures and exploration, Romania was first discovered through these travels. Many memories, contacts and several trips later in Romania eventually produced a unique opportunity to come and work here; what was supposed to be an initial one year teaching experience has turned rapidly into year two. The door of opportunities once the foot steps through in the teaching world is quite vast, especially it seems in Bucharest.

The teaching road is a constant one, learning through the job and via new peers increases a teacher’s skills and knowledge base. Certainly it is a challenging position with patience and a willingness to push oneself through tough times needed. The rewards however when a child or student laughs, smiles and acknowledges what you have taught them are immense, even a simple “Thanks teacher, it was a great class” can motivate and light the way for a teacher in their darkest hours.

The greatest joy of teaching for this young man though is the unpredictability and excitement of each class, never a dull moment to be had even when teaching several classes from the same lesson plan.

Studies:

2015: Nottingham Trent University, 1st class honors degree in Business and Education.

Hobbies:

Reading, writing, sports and the continued pursuit of travel, a life without travel is would be a hollow one indeed.

Studii

2006-2009: absoventă a Universității Dunărea de Jos, Facultatea de Litere si Teologie, Specializarea Englezã-Francezã.

Perfecționări  – 2006-2009: Certificat pentru Pregatirea Personalului Didactic (DPPD).

Facultatea de Litere, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Galaţi.

2015-2016 : Coordonarea şi organizarea Concursului Interaţional „Stelele Ştiinţei”, CAEN 2016,

domeniul , A12, activitate în cadrul proiectului „Inquiry based education in science and

technology”;

Participarea la Conferinţa „Science Education in School”, activitate în cadrul Concursului

Internaţional „Stelele Ştiinţei, CAEN 2015;

Organizator Programe în cadrul Proiectului Internaţional „ELT British Camps Romania

2015”, august 2015;

2012-2015 : Coordonarea proiectului „Memorie, solidaritate, pace” în colaborare cu Fundaţia IKON,

Galaţi (participanţi: delegaţie din partea Ambasadei Franţei şi Philippe Gustin, Ambasadorul

Franţei în România);

Desfãşurarea activitãţilor în cadrul Proiectului Educaţional „Prevenind, ne apãrãm viaţa”;

Organizarea Cercului Metodic de Limbã Francezã pe judeţul Galaţi;

Desfãşurarea activitãţilor în cadrul Proiectului Bilateral COMENIUS „Civic Skills Academy”;

Responsabil comunicare limba francezã şi organizarea activitãţilor în cadrul Proiectului

Multilateral COMENIUS „ Manger sainement, faire du sport quotidiennement c’est vivre

sagement”;

Evaluator la Olimpiada de Limba Francezã, 2014;

Pregãtirea elevilor performeri pentru Olimpiada de Limba Francezã, etapele municipalã,

judeţeanã şi naţionalã.
2009-2012 : Coordonator Proiect – Schimb de Experienţã Şcolarã România, Costache Negri – Franţa,

La Roche-sur-Yon

Curs de formare pentru profesorii de limba francezã la Brest, Franţa (Centre International

d’Étude des Langues, Bretagne);

Curs de mentor, CNT EDUEXPERT, Craiova;

Participarea la Simpozionul Interjudeţean „Tradition et modernité dans la didactique du                   FLE cu lucrarea „Méthodes d’enseignement moderne – applications pratiques : le portfolio”, Teleorman

Participarea la Simpozionul Naţional „Tribunalul Mediului” cu lucrarea „Avantajele energiei

regenerabile”, Iaşi;

Organizator al Concursurilor Şcolare Naţionale Cangurul Lingvist şi Smart.
2009-2016 :

Publicaţii: Editarea de materiale didactice pe siteul www.didactic.ro;

Autor al articolelor de specialitate „L’analyse contrastive”, „Les expressions idiomatiques”,

„Méthode d’évaluation moderne – le projet”;

Autor al cãrţii „Éléments contrastifs dans l’expression de la concession et de l’opposition.

Domaine français-roumain”.

Deviza personalã : „Work until you no longer have to introduce yourself”.

Hobby-uri: Lecturã, cãlãtorii, muzicã.

STUDII – 2002 – abolventa a Facultatii de Chimie din cadrul Universitatii Bucuresti, specializarea Chimie.

– 2004 abolventa Master – „Biosensori in monitorizarea mediului” din cadrul Universitatii Bucuresti.
Perfectionari – 2006: gradul didactic definitiv

– 2010 gradul II

Cursuri: 2016 – Managementul calitatii in educatie

2013 – Curs Metodist

2013 – Chimia in societatea cunoasterii

2012 – Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii
diferentiate a elevilor

2011 – Abilitarea pe curriculum la decizia scolii, la nivel interdisciplinar

2007 – Ora de consiliere si orientare scolara

2006 – Ael

2006 – Didactica disciplinei chimiei

2004 – Tehnologia informatiei si comunicatiei

 

Hobby-uri: filmele, calatoriile, teatrul.

Madalina Craciunescu are o vechime de 13 ani la catedra si a obtinut gradul didactic I in 2013. Din 2016 este membru in Corpul National de Experti in Management Educational.

Studii: 2003 – Absolventa   a Facultatii de Chimie, Universitatea Bucuresti

Perfectionari: “Educatia pentru drepturile omului si copilului”(2010), “Formarea profesorilor de matematica si stiinte in societatea cunoasterii – proiect POSDRU”(2012-2013), “Formarea profesorilor de chimie in societatea cunoasterii – proiect POSDRU”(2014), curs de Metodist(2014), “Management si leadership educational”(2014-2015), “Managementul activitatilor extracurriculare si nonformale”(2015), “Managementul riscului de coruptie in educatie”(2015), curs de Formator(2016), “Comunicare interpersonala si leadership” (2016).

Deviza personala ”Există un singur obiect de studiu pentru educație și acesta este viața în toate manifestările ei(A.N.Whitehead)”.

Hobby-uri – cartile, filmele, calatoriile

prof biologie

Daniel Berteșteanu este licențiat în biologie și are o experiență la catedră de peste opt ani, timp în care a predat atât în școli de stat cât și în școli private.

Membru Astroclubul București – sesiuni de observații astronomice, popularizarea astronomiei în școli; Membru în Asociația Americană a Observatorilor de Stele Variabile (AAVSO) – observarea și înregistrarea dinamicii suprafeței solare și a stelelor variabile; “Music for your soul” – Classical guitar performances.

Studii – 2006: Absolvent al Facultății de Biologie din București; 2007: Master în Taxonomie și Biodiversitate.

Perfecționări – 2015: Make it happen – Cambridge Curricullum; 2015: Workshop Teaching resources-Holder Education International; 2014: Proiectare Curriculară; 2014: Predare diferențiată și oportunități de învățare.

Proiecte desfășurate – 2015: Personal development trainer “How our brain works?; 2015: Schimb de experiență Școala Japoneză din București; 2015: Școli Verzi – Experimentul în cadrul orelor de Biologie; 2008: Campania “Depinde de tine” – prevenirea consumului de alcool și droguri în școli.

Deviza personală – “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails. Explore, dream, discover!” (Mark Twain)

Hobby-uri – apicultura, astronomia și chitara clasică

Simona Alba este absolventă a Facultății de Biologie din cadrul UȘAMVB Timișoara și are o experiență de șapte ani în învățământ. Viziunea ei este că profesorul trebuie să fie un partener, care sprijină copilul, un antrenor al minții care mijlocește legătura dintre copil și mediu.

Studii – 2004: Absolventă a Facultăţii de Biologie din cadrul Universităţii de Științe Agricole și Medicina Veterinară, Timișoara.

Deviza personală – „Sufletul se vindeca atunci cand esti in preajma copiilor.” (Dostoievski)

Hobby-uri – călătoriile, cărțile și filmele bune

prof fizica Corina Radu

Corina Radu este profesor gradul I, cu peste douăzeci de ani de experienţă in invatamant. A urmat numeroase cursuri de perfecţionare si are un master în „Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri” şi un master „TIC în educaţie”.

Studii – 1993: Absolventă a Facultăţii de Fizică, Universitatea Bucureşti, cu MA “Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri”; 2005: MA “TIC în educaţie”, Universitatea Bucureşti.

Perfecţionări – 2012-2013: cursul Competenţe în Comunicare, Performanţă în Educaţie; cursul Compendiu, Profesorul şi cariera de succes; cursul interdisciplinar Instruirea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii; cursuri de germană la Goethe Institut.

Deviza personală – “Performanţa este sărbătorirea faptului că avem în noi posibilităţi infinite”. Sydney Smith

Hobby-uri – filme, mersul pe bicicletă, inotul, limbile străine.

Absolvent al Facultatii de Educatie Fizica si Sport, cu o vechime de 3 ani in invatamant, avand numeroase activitati de voluntariat cu cei de la “Special Olimpics”, a invatat ca nu numai copiii invata de la noi,ci si noi invatam,in egala masura,de la ei.

Studii: 2011 – a absolvit Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport,specializarea Educatie Fizica si Sportiva.

2013: a absolvit Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport, Master in Activitati Motrice de timp liber.

Deviza personala : ‘’Minte sanatoasa intr-un corp sanatos’’.

Hobby-uri:  Desenul, ping-pongul, fotbalul.

Carmen Lopazan a absolvit Universitatea Nationala de Arte Teatrale si Cinematografice ” I. L. Caragiale” Bucuresti, specializarea  Actorie.

Inca din 2002 a colaborat cu diferite teatre din Bucuresti: Nottara, Teatrul de Comedie, Teatrul National, iar din anul 2008 a inceput sa faca parte din trupa de improvizatie Comedypunctshow. In prezent este actrita in trupa de improvizatie Littleimpro.

Din 2001 vocea ei da glas unei serii intregi de personaje de desene animate: Tutenstein, ICarly, Totally Spies, W.IT.C.H., Ever after high, Steven Universe, Toto- Cocoselul neascultator, Ondine etc.

Apare in diferite campanii publicitare: Golden Brau, Avon, Dove, Adevarul, Pate Bucegi,Cosmote, Prigat, Tnuva, Provident, Jameson, UPC etc, precum si in filmele: Marti, dupa Craciun, Cealalta Irina, Camelia.

 

La Școala MEA, Carmen este profesor in cadrul atelierelor de teatru de improvizatie si teatru clasic.

 

Studii:

2002 – Absolventă a U.N.A.T.C  I.L. Caragiale Bucuresti.

1998 – Absolventă a Liceului teoretic Spiru Haret din București, specializarea Matematică – Fizica;

Deviza personală: ” Merg oriunde, dar numai inainte” Mark Twain.

 

Hobby-uri: filmul, cartile, calatoriile, gatitul, pictura pe mobila.

Nicoleta Anghel este absolventă a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti şi are un masterat în Relaţii internaţionale, în cadrul aceleiaşi facultăţi.  A urmat numeroase cursuri de formare profesională și metodica şi deține gradul didactic I.

Studii – Facultatea de Istorie, specializarea Istorie, din cadrul Universităţii din Bucureşti; MA, Relaţii internaţionale, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti.

Perfecţionări – 2002-2004: Cursuri de formare profesională, ştiinţifică şi metodică la disciplina istorie; 2006: Gradul didactic II; 2007: Probleme istoriografice controversate ale predării-învăţării istoriei secolului XX; 2011: Implementarea standardelor de referință, proiect strategic POSDRU 55330; 2011-Înscriere grad didactic I, finalizare 2014; 2013 – Curs de Metodist; 2013: Înregistrarea electronică a autoevaluării, în cadrul proiectului strategic ARACIP.

Deviza personală – Prima calitate a unui istoric este aceea de a fi capabil să nu inventeze.

Hobby-uri – Lectura și sportul.

Ioana Curtuiuș a studiat istoria artei si economia, explorând punțile de legătură dintre cele două domenii. După un număr ani petrecuți în sfera turismului, cu activități în țară și în străinătate, s-a orientat spre lumea educației, din dorința de a contribui la optimizarea modului de predare și de învățare.  A reușit să pregătească elevi pentru olimpiadele școlare, obținând rezultate excelente la etapele pe municipiu și pe țară. Are o relație apropiată cu elevii, străduindu-se să îmbunătățească demersul educațional, atât prin intermediul disciplinelor predate, cât și prin experiențe practice.

Studii – 2007: absolventă a Facultății de Istorie si Filosofie, specializarea Istorie – Istoria artei, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj Napoca; 2009: diploma de masterat în Management si marketing în turism, din cadrul ASE.

Perfecţionări – obținerea Gradului didactic definitiv în anul 2013.

Deviza personală – „Una din marile mulțumiri ale vieții este să te știi om bun.” (Ioan Slavici)

Hobby-uri – filmele, arta, excursiile cu bicicleta, calatoriile.

Paula-Margareta Popa este absolventă a Facultăţii de Istorie din cadrul Universitatii Cereştine Dimitrie Cantemir, Bucureşti, şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea București. A obţinut, în anul 2013, Gradul didactic I în învăţământ.

Studii – 1997: Absolventă a Facultăţii de Istorie, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti, specializarea istorie; 2002: Absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea București, specializarea teologie pastorală.

Perfecţionări – 1997-1998: Curs de perfecţionare privind utilizarea manualelor alternative la disciplina istorie; 2000: Obţinerea definitivatului în învăţământ; Cursuri de pregatire în domeniul reformei învăţământului; 2007: Curs de formare „Ora de consiliere şi orientare şcolară în vederea implementării noii programe de consiliere şi orientare”; 2009: obţinerea Gradului didactic II; 2012: Curs de mentor; 2013: Modulul de formare de multiplicatori, cu tema „Educaţia pentru prevenirea violenţei în şcoli”, în cadrul Programului Pestalozzi al Consiliului Europei; Obţinerea Gradului didactic I.

Deviza personală – Nimic fără Dumnezeu.

Hobby-uri –Lectura, călătoriile, muzica.

desen ionut barbu

Ionuţ-Theodor Barbu este artist vizual și profesor cu experienta de peste 10 ani in invatamant, lucrand cu elevi din numeroase institutii de invatamant primar si liceal din Bucuresti.

Studii – 1983-1991: Liceul de Arte Plastice N. Tonitza, Bucureşti; 1991-1997: Academia de Arte Plastice, Bucureşti.

Perfecţionări – 2006: Grad didactic I; 2009: Simpozion Internaţional Opţiuni şi perspective educaţionale, cu tema „Inovare didactică şi creativitate în domeniul educaţiei”, Bucureşti.

Ionut-Theodor Barbu este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Secţia Pictură, iar in perioada 2005-2008 a lucrat ca metodist la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.  Este membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de Educaţie Plastică – Arte plastice, ISMB.

De-a lungul carierei artistice, Ionut Theodor Barbu a obtinut numeroase gradatii, diplome de merit si certificate de excelenta, pentru implicare asa in diverse proiecte de culturale, recunoasteri acordate de:  ISMB, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Asociaţia Şcoala Democraţiei si Asociaţia de Tineret Arsis şi I.S.M.B.

Deviza personală – „Creativ şi flexibil în tot ce fac!”

Hobby-uri – Lectura, snowboard-ul, călătoriile.

prof desen Ana

Plina de creativitate si inventivitate, Ana Popescu este dedicata lucrului cu copiii pe care ii inspira sa isi exprime sentimentele si emotiile in creatii artistice.

Studii – Universitatea Naţionala de Arte Bucureşti, FAP, secţia Pictură.

Deviza personală: “The imagination imitates. It is the critical spirit that creates.” (Oscar Wilde)

Hobby-uri – Lectura, pictura.

sport ciugnicov

Dan Ciugnicov cunoaște importanta educatiei fizice in dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a oricarui copil. De aceea, Dan incurajeaza elevii sai sa isi cunoasca si sa isi foloseasca la potential maxim aptitudinile fizice.

Studii: Şcoala Naţională de Antrenori – specializarea Taekwondo; antrenor categoria a IV-a.

Deviza personală: “Ceea ce faci într-o anumită clipă trebuie să fie exact ceea ce faci în clipa aceea, şi nimic altceva.” Prima lecţie Zen.

Hobby-uri: Înot, Ciclism, Taekwondo.

Toma Constantin-Cătălin are o vechime de 8 ani ca profesor, a obținut gradul didactic II în august 2014.

Studii – 2007: Absolvent al Facultății de Matematică și Informatică, specializarea informatică, din cadrul Universității “Transilvania” din Brașov; 2013: MA, Tehnologii Informatice și de Comunicații în Educație, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București.

Perfecţionări – 2011: Curs “IT Essentials: PC Hardware and Software”, Cisco Networking Academy; 2012: Curs “Intel Transforming Learning with 1:1 Program”; 2013: Cursul Comp IT – „Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate”; 2014: Cursul “Database Design and Programming with SQL”, Oracle Academy;2015: Cursul “Google for Education”; 2015: Cursul IT&S (TIC și strategie didactică).

Deviza personală – Educația ne oferă libertate, iar libertatea ne face oameni.

Hobby-uri – lectura, animalele și natura, călătoriile.

Ştefania Omrani este absolventă a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti şi are un doctorat în Geomorfologie fluvială, în cadrul aceleiaşi facultăţi. A urmat numeroase cursuri de formare profesională, în învăţământ, şi urmează să obţină, în anul 2016, gradul didactic I.

Studii – 2009: Absolventă a Facultăţii de Geografie, specializarea geografie, din cadrul Universităţii din Bucureşti; 2014: Doctorat, Hidrogeomorfologie, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti.

Perfecţionări – 2009-2013: Cursuri de formare profesională, ştiinţifică şi metodică la disciplina geografie; 2013: Gradul didactic definitivat; 2010: Curs de Formare în Educaţie de Excelenţă (cu certificat de competente) – din cadrul Programului de Inovaţie Didactică, GIFTED EDUCATION; 2011: Curs de Formare Salvaţi copiii – Comportamentele sociale şi emoţionale ale copiilor; 2012: ECDL Certificatul european de utilizare a calculatorului; 2013 : Curs ,,Introducere în Sisteme Informaţionale Geografice” (organizat de către Centrul pentru studii de risc, modelare spaţială şi dinamica sistemelor terestre şi costiere, Universitatea din Bucureşti); 2014 : obţinerea unei burse finanţate în cadrul proiectului cu titlul ,,Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiinţei Vieţii, Mediului şi Pământului POSDRU/159/1.5/S/133391”; 2015: Înscriere grad didactic I, finalizare 2016.

Activitate ştiinţifică şi publicistică: participarea la numeroase simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale (Mai, 2015: Workshop on Modelling Mixed-Sediment Rivers Morphodynamics,TU Delft, The Netherlands; Martie, 2015: Participare la  Conferinţa Internaţională, Frontiers in Environmental and Water Management, Kavala, Grecia; Iunie, 2014: Participare la Second International Conference on Natural and Anthropic Risks, ICNAR 2014, Bacău etc.). Articole de specialitate publicate în reviste şi volume cotate BDI şi ISI.

Deviza personală: ,,Credinţa ta nu e inspirată de vreun adevăr divin, constant; este pur şi simplu geografie” (Petre Ţuţea).

Hobby-uri: fotografia; gătitul pentru prieteni.

Andrei Nae este absolvent al Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti, specializarea Engleză – Germană. În cadrul studiilor de licenţă a beneficiat de o bursă Erasmus la Universität Salzburg, precum şi de Bursa de Performanţă Ştiinţfică. De asemenea, a absolvit masterul de Studii Culturale Britanice. Actualmente este doctorand al Şcolii Doctorale de Studii Literare. A absolvit modulul psihopedagogic nivelurile I şi II.

Studii: 2012 – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia Filologie, specializare Engleză – Germană, Universitatea din Bucureşti; Departamentul de Formare a Profesorilor din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, modul psihopedagogic nivel I; 2014: MA Studii Culturale Britanice, Universitatea din Bucureşti; Departamentul de Formare a Profesorilor din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, modul psihopedagogic nivel II.

Deviza personală: „Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours.” John Locke

Hobby-uri: Cititul, plimbatul cu bicicleta, jocurile video.

Andrei Murariu practică șahul la nivel profesionist de peste 23 de ani. De-a lungul  carierei a obținut numeroase titluri la campionate naționale si europene, reprezentând cu succes România la multe competiţii internaţionale.  A făcut parte din lotul de performanţă a Romaniei timp de 12 ani şi la 19 ani a obținut titlul de Mare Maestru Internațional, cea mai mare categorie ce o poate deține un jucător de șah.A început lucrul cu copiii în urmă cu 7 ani din dorinţa de a le insufla şi acestora pasiunea pentru şah.

Studii: 2009-Absolvent al Facultății Economia Turismului din cadrul Universităţii Româno-Americane; 2012- MA în Administrarea Afacerilor în Turism la aceeaşi universitate; 2011-2013- a urmat cursurile Şcolii Naţionale de Antrenori 2011-2013 unde a dobândit diploma şi carnetul de antrenor.

Deviza Personală: “Când observi o mutare bună, aşteaptă – caută una şi mai bună!” Emanuel Lasker

Hobby-uri: Sportul, Filmele, Călătoriile

Consiliere personala

Lidia Petrescu este psiholog, acreditat de colegiul psihologilor din România și este specializată în consiliere educațională și vocațională și psihoterapie. Lidia Petrescu se implică activ în procesul educațional prin organizarea, în școli și licee din București și Craiova, a unor programe pe teme de dezvoltare personală, dezvoltare inteligență emoțională și consiliere vocațională. Lidia susține și părinții în a înțelege psihologia copilului prin implicarea în workshop-uri specializate.

 

Studii: 1985 – absolventă a Institutului Politehnic București, Facultatea de Tehnologie Chimică; 1996 – absolventă a Facultății de Filosofie, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca; 2007 – absolventă a Facultății de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu, București, master în Consiliere educațională și vocațională, Universitatea Titu Maiorescu.

 

Perfecționări: Formare în terapia cognitiv – comportamentală în cadrul Asociației de Hipnoterapie și Psihoterapie Cognitiv Comportamentală (2010-2012), îndrumător conf. univ. Odette Dimitriu; Formare în terapia sistemică de familia, organizat de ACTF, îndrumător psiholog Cristian Petrescu; Cursuri de formare consiliere copil (scolar) prin programul McDonnell, NY, 2010, 2011, 2012; Cursuri consiliere cuplu, familie, copil (2010- 2012) în cadrul ARPE, îndrumător conf. univ. Elena Anghel.

 

Deviză personală: “Oamenii nu sunt afectați de ceea ce li se întâmplă, ci de cum înțeleg și inerpretează ei ceea ce li se întâmplă“. Epictet

Consilier Smaranda Caciulatu

Smaranda Caciulatu este absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București. În prezent urmează cursurile masterului de Intervenție psihologică în domeniul educațional din cadrul aceleiași facultăți.

În cadrul Școala MEA, Smaranda este profesor de dezvoltare personală pentru clasele pregătitoare și clasele a II–a, consilier școlar pentru ciclul primar și consilier de orientare profesională și vocațională pentru clasele a VIII–a.

 

Studii: 2005 – Absolventă a Liceului Bilingv Miguel de Cervantes Saavedra din București, specializarea Matematică – Informatică, bilingv spaniolă; 2010 – Absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, specializarea psihologie; 2013 – Psiholog clinician cu drept de liberă practică; Psiholog educațional cu drept de liberă practică.

Perfecționări: 2012 – Curs de perfecționare psihoterapie integrativă, formare: psihoterapeut integrativ; 2013 – Curs de perfecționare – Metode terapeutice folosite în terapia copilului și a familiei, trainer Larry Cohen; 2013 – Curs de perfecționare –  Descifrarea limbajului nonverbal în terapia copilului și a adultului, formator dr. Julliane Appel – Opper, psihoterapeut Institutul Metanoia, Londra.

Deviza personală: Nu știu dacă am o deviză personală, dar am un citat care m-a fascinat și mi-a rămas în minte: „Sufletul omenesc este alcătuit în afară de instincte și dintr-o funcție creatoare de iluzii despre care nu poți să știi când devin autosugestii și orice sinceritate trebuie suspectată numai cu măsură.” (Camil Petrescu – Patul lui Procust).

Hobby-uri: ski-ul, craft-urile.

educator Ciuperca Andreea

Studii: 2007 – Absolventă şi şefă de promoție a Colegiului Național Pedagogic Ştefan cel Mare din Bacău, specializarea Ştiințe Sociale; 2010 – absolventă a Facultății de Psihologie şi Ştiințe ale Educației în cadrul Universității Bucureşti, specializarea Psihologie. 2012 – absolventă a Masterului de Psihologie Clinică Evaluare şi Intervenție Terapeutică din cadrul Universității Bucureşti.

Perfecționări: Membra a Colegiului Psihologilor din România începând din anul 2011. Atestat Psiholog clinician în regim de supervizare din 2011. A acumulat experiență în lucrul cu preşcolarii începând cu anul 2011, realizând ore de dezvoltare persoanală.

Deviza personală: Interacţiunea cu cei mici este deosebit de importantă, iar un aspect esențial în ceea ce priveşte dezvoltarea lor armonioasă e constituit, fără îndoială, de latura emoţională. Dezvoltarea personală îi ajută pe copii să recunoască emoțiile în ei înșiși și în ceilalți, să își exprime emoțiile și să le gestioneze în mod corect.

 

Hobby uri: Atelierele de dezvoltare personală, călătoriile.