LICEU

Curriculum

PROFIL REAL: ȘTIINȚELE NATURII

PROFIL UMAN: ȘTIINȚE SOCIALE

 

Liceul Școala MEA își propune crearea unui program educativ centrat pe performanță, interdisciplinaritate și internaționalitate care să asigure rezultate excepționale la examenul de Bacalaureat și care să permită integrarea elevilor în orice sistem educațional universitar al Uniunii Europene.

Liceul este și va fi recunoscut pentru excelența programului educațional oferit, calitatea profesională ridicată a echipei didactice și pentru programul intensiv de învățare a limbii engleze.

 

Curricula liceului include:

Programe de studii acreditate național care integrează elemente din curriculumul britanic în structura curriculară națională pentru învățământul liceal;

Programele aplicate ce facilitează îndeplinirea condiţiilor de admitere în instituţii de învăţământ din tara si străinătate;

Cursuri susținute în limba engleză: Istoria Angliei, Geografia Angliei și SUA, Studii de Cultură și Civilizația Britanică pentru profilul bilingv;

Strategii didactice moderne aplicate de o echipă de profesori români și profesori vorbitori nativi de limba engleză.

 

Programele aplicate facilitează îndeplinirea condițiilor de admitere în instituții de învățământ din țară și străinătate:

Programul de învăţare al limbii engleze: care utilizează tiparul curriculum-ului britanic pentru atingerea competenţelor specifice de limbă; elevii studiază o programă în conformitate cu British National Curriculum, bucurându-se de sprijinul unor profesori vorbitori nativi de limba engleză, cel putin 5 ore / săptămână;

Program suplimentar de pregătire la limba engleză pentru obţinerea certificatelor: Cambridge CAE, IGCSE si IELTS.

Cursuri susţinute în limba engleză : Istoria Angliei, Geografia Anglia şi SUA, Studii de cultură şi civilizaţie britanică.

Program suplimentar de pregătire la disciplinele incluse în Bacalaureatul  Național;

Programe pentru facilitarea certificării internaționale a studiilor pentru discipline științifice de tipul: chimie, fizică, biologie, sociologie, economie.

Program de urmărire a progresului de învățare și de sprijin;

Program de implicare și de responsabilizare socială, voluntariat, precum și de dezvoltare a capacităților de leadership.

Pregătire pentru performanţă olimpică la: matematică, fizică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limba engleză.

Programe de extindere a curriculumului

Liceul derulează activități de extindere a curriculei cu abordare interdisciplinară din domenii științifice și culturale:

 

English Week;

Romanian Week;

Science Week;

Programe voluntariat UNICEF și Cercetașii României;

Programe de internship pentru liceeni;

Planificarea carierei: oportunități de studiu în țară și străinatate;

Curs de fiziologia plantelor împreună cu Universitatea București;

Evaluarea – componenta integranta a invatarii

Apreciere prin note de la 1 la 10;

Proceduri de evaluare a elevilor și informare a părinților în ceea ce privește progresul academic, atitudinea și conduita.

Evaluări lunare pentru disciplinele ce pot constitui probe de evaluare scrise la examenul de bacalaureat:

Științe sociale: limba și literatura română, limba engleză, istorie, geografie, logică și argumentare, psihologie, economie, sociologie, filozofie;

Științe ale naturii: limba și literatura română, limba engleză, matematică, fizică, chimie, biologie, informatică.

Cursuri extracurriculare optionale

cu plata desfasurate, in intervalul 16:30 – 17:30

Pe lângă aceste programe, Școala MEA oferă o serie de cursuri opționale cu plata. Acestea își propun să completeze programa școlară obligatorie cu teme care să lărgească orizontul cunoaşterii elevilor.

Oferta de cursuri opționale cuprinde: Limbi străine, Science Club, Astronomie, Arte Vizuale, Design vestimentar și ambiental, Fotografie, Dezbateri-Oratorie-Retorică, Teatru de improvizație, Pantomimă și Estetica Corporală, Zumba, Dans, Karate, Fotbal , Baschet, Șah.

Cursuri de limbi straine: Germana, Franceza

Cursurile oferă elevilor oportunitatea unei educații lingvistice și multiculturale timpurii. În predarea cursurilor de limbi străine se urmărește însușirea de deprinderi și cunoștințe care să permită elevilor să comunice eficient în aceste limbi, atât oral cât și în scris, atât ca receptor cât și ca emițător de mesaje.

Improvizatie

Colaboratorii Școala MEA - LITTLE IMPRO - își propun prin acest curs, dezvoltarea abilităților sociale, de comunicare și stimularea creativității copiilor. Pe parcursul cursului, elevii se familiarizează cu imprevizibilul, cu actul teatral și își descoperă calitățile artistice.

Karate

Cursul de Karate pregăteste deopotrivă corpul şi mintea pentru concentrare, anticipare, mişcare, reacţie. Elevii învaţă să se apere, să îşi foloseasca eficient forţa fizică şi să fie disciplinați.

Arte Vizuale

Obiectivul cursului este de a realiza lucrări în diferite tehnici de lucru (desen, pictură, colaj) în care se va pune un accent important pe expresivitatea şi armonia compoziţiei. La finalul cursului fiecare elev va avea o colecţie proprie. Se vor realiza expoziții cu toate lucrările după fiecare ședință tematică în „Mărinimos Gallery” din cadrul Şcolii.

Baschet

Cursul completează orele de baschet din cadrul programului obligatoriu adresându-se elevilor care își doresc pregătire pentru performanța sportivă.

CURS OPTIONAL DE WEEKEND. Fotbal

Fotbalul contribuie la dezvoltarea completă a corpului deoarece pune în mișcare majoritatea mușchilor. Alergatul oferă rezistență, driblatul dezvoltă agilitatea și coordonarea, iar echipa îl învață pe copil să interacționeze și să coopereze cu ceilalți. Odată cu primele meciuri elevii vor intra în competiție, ceea ce dezvoltă ambiția și dorința de autodepășire și performanță.

CURS OPTIONAL DE WEEKEND. Pantomima si expresie corporala

Pantomima este o modalitate de exprimare folosind numai mişcarea scenică, fără utilizarea cuvintelor, în care se pune un accent deosebit pe mişcările corpului ca modalitate prin care ființa respectivă transmite emoții, frumusețe și spirit.
Coordonați de un coregraf specializat, elevii învață în acest curs să-și folosească corpul pentru a transmite povești cu mesaje emoționale.

CLUBURI TEMATICE

Fotografie
Design vestimentar și ambiental
Gătit
Astronomie
Dezbatere și oratorie
Frecvenţă : 4 sesiuni de training / club cu durata de 50 min