Elevi

Dinamică înscrieri

1
Total înscrieri
1
Total înscrieri taxă de şcolarizare integral
1
Total înscrieri taxă de şcolarizare discount fraţi
1
Total înscrieri elevi cu părinţi angajaţi ai LTSM

NIVEL PREȘCOLAR - 94

NIVEL PRIMAR - 167

NIVEL GIMNAZIAL - 127

NIVEL LICEAL - 27

NIVEL PREȘCOLAR - 86

NIVEL PRIMAR - 160

NIVEL GIMNAZIAL - 124

NIVEL LICEAL - 35

NIVEL PREȘCOLAR - 83

NIVEL PRIMAR - 164

NIVEL GIMNAZIAL - 133

NIVEL LICEAL - 35

NIVEL PREȘCOLAR - 52

 

NIVEL PRIMAR - 165

 

NIVEL GIMNAZIAL - 147

 

NIVEL LICEAL - 39

NIVEL PREȘCOLAR - 72

NIVEL PRIMAR - 163

NIVEL GIMNAZIAL - 161

NIVEL LICEAL - 40

Dinamică burse

- an școlar 2019-2020 -

1
Număr burse
1
burse de merit în valoare totală de 3882 euro
1
burse pentru olimpici în valoare totală de 5475 euro
1
bursă pentru performanţă sportivă de 6400 euro
1
bursă de ajutor social de 3000 euro
1
participări gratuite în tabără de 3152 euro

Recompense acordate elevilor LTSM

Progress of the week

- primar & gimnazial -

La finalul fiecărei săptămâni, învățătorul/dirigintele clasei numește elevul/eleva care a înregistrat progrese vizibile la o anumită disciplină ori pe un anumit segment de activitate, afișând fotografia elevului, numele și clasa din care face parte la panoul Progress of the week.

Corner of Fame

- primar & gimnazial -

Învățătorul/dirigintele propune 3 elevi cu rezultate foarte bune la toate disciplinele de studiu pe durata unei luni calendaristice și întocmește tabelul pentru acordarea punctajelor, în care elevii și profesorii clasei pot vota unul dintre elevii propuși. Elevul cu cele mai multe voturi va fi recompensat prin afișarea fotografiei sale, a numelui și a clasei din care face parte la panoul Corner of Fame din interiorul școlii.

Antidetention League

- gimnazial -

Profesorii țin o evidență a elevilor din fiecare clasă, care s-au evidențiat printr-un comportament adecvat și prestație academică, dar și a celor care nu au reușit să atingă acest obiectiv. La finalul fiecărei luni, dirigintele clasei calculează numărul total de consemnări pozitive pentru elevii clasei, scăzând numărul consemnărilor negative din suma celor pozitive, iar clasele care se situează pe locurile I, II și III vor fi recompensate printr-o activitate de grup, precum ieșire în parc, vizionare de film, ieșire la patinoar etc. Numărul total de însemnări pozitive pentru fiecare clasă de gimnaziu va fi afișat la panoul Antidetention.

Distincții speciale la final de an

Premiul Eleva/Elevul Anului se acordă la final de an elevilor care au obținut cele mai multe premii la concursuri, olimpiade școlare și care au avut un comportament impecabil. Premiul se acordă elevilor din clasele III-IV, elevilor de gimnaziu și elevilor de liceu. Premiul constă într-un voucher Cărturești și o cupă care reprezintă distincția: Most Improved, Most Self Motivated, Most School Spirit, Most Team Player, Most Congenial, Best Sports, Most Creative sau Școala Mea Ambassadors.