Limbi Străine

Limbi străine

LIMBA ENGLEZĂ

Liceul Teoretic Şcoala Mea le oferă elevilor un program crosscurricular consistent și variat de învățare a limbii engleze, program a cărui structură cuprinde adaptări după curriculum britanic, susținut atât de profesori români de limba engleză, cât şi de profesori nativi și concretizat printr-un număr total de:

 •       8 ore pe săptămână pentru nivelul preșcolar – predarea și comunicarea se realizează exclusiv în limba engleză.
 •       8 ore pe săptămână pentru clasele pregătitoare – II.
 •       9 ore pe săptămână pentru clasele III-IV.
 •       10 ore pe săptămână pentru clasele V-VI.
 •       7-8 ore pe săptămână pentru clasele VII-VIII.
 •       4-5 ore de pe săptămână pentru clasele IX-XII.

Predarea elementelor specifice curriculumului britanic în cadrul orelor de limba engleză completează eficient pregătirea elevilor pentru promovarea cu succes a examenelor internaționale Cambridge (YLE, KET, PET, FCE) prin implementarea unor cursuri opționale, cum ar fi: 

– Nivel Preșcolar: Math Club, Science Club, Doodle Town, Jolly Phonics, Conversation; 

– Nivel Primar: Jolly Phonics, Conversation, Primary Science, Mini BNC, Maths Hunters, Kings and Queens of England; 

– Nivel Gimnazial: BNC, Science Matters, Social Studies, Geography 360, Art and Design, Strategies for taking FCE, Views on Literature; 

– Nivel Liceal: BNC, Strategies for taking IGCSE/ IELTS/ AS, Views on Literature.

 

NIVEL PREȘCOLAR

PREGĂTITOARE

CLASA I

CLASA II

CLASA III

CLASA IV

CLASA V 

CLASA VI

CLASA VII

CLASA VIII

CLASA IX

CLASA X 

CLASA XI

CLASA XII

MATH CLUB

 •  
             

SCIENCE CLUB

 •  
             

DOODLE TOWN

 •  
             

JOLLY PHONICS

 •  
 •  
            

CONVERSATION

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
        

PRIMARY SCIENCE

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
        

MINI BNC

   
 •  
 •  
 •  
        

MATH’S HUNTER

    
 •  
         

KINGS & QUEENS

     
 •  
        

BNC

      
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SCIENCE MATTERS

      
 •  
 •  
 •  
 •  
    

SOCIAL STUDIES

      
 •  
 •  
 •  
 •  
    

GEOGRAPHY 360

      
 •  
       

ART & DESIGN

       
 •  
      

STRATEGIES FCE

        
 •  
     

VIEWS ON LITERATURE

         
 •  
  
 •  
 •  

STRATEGIES IGCSE

          
 •  
 •  
  

STRATEGIES IELTS

            
 •  
 

STRATEGIES AS

            
 •  
 •  
 

LIMBA FRANCEZĂ / LIMBA GERMANĂ / LIMBA SPANIOLĂ

Elevii Liceului Teoretic Școala Mea pot opta pentru studierea uneia dintre următoarele limbi străine: limba franceză, limba germană sau limba spaniolă ca a doua limbă de studiu. Programul de pregătire cuprinde: 
– 1 oră pe săptămână (limba germană) pentru elevii ciclului preșcolar
– 2 ore pe săptămână (limba germană/franceză/spaniolă) pentru elevii ciclului primar
– 3 ore pe săptămână (limba germană/franceză/spaniolă) pentru elevii înscriși în clasa a V-a
– 2 ore pe săptămână (limba germană/franceză/spaniolă) pentru elevii înscriși în clasele VI – VIII
– 2 ore pe săptămână (limba germană/franceză) pentru elevii ciclului liceal 

Programul LTSM de predare a limbilor străine germană și franceză completează eficient pregătirea elevilor pentru susținerea examenelor internaționale Delf (A1/A2/B1/B2) și Goethe (B1/B2).