Management

ECHIPA MANAGERIALĂ

CARMEN-JACQUELINE DAN

Director General

NICOLETA ANGHEL

Director Adjunct, Coordonator Curriculum, Învățământ Gimnazial si Liceal

ILEANA STANCU

Director admiteri nivel preșcolar

IOANA CURTUIUȘ

Director admiteri învățământ primar, gimnazial, liceal

ANA-MARIA NACHE

Coordonator Curriculum Cambridge, Profesor Limba Engleză

CORNELIA AHMAD

Coordonator Curriculum Cambridge, nivel preșcolar

ADRIANA MĂLĂERU

Coordonator Curriculum Învățământ Preșcolar

MĂDĂLINA PREDA

Coordonator Curriculum, Învățământ Primar, Coordonator Programe si Proiecte

CAMERON BRUNKE

Coordonator Global Living Programme
Profesor nativ Limba Engleză

CIPRIAN-PETRE BIBIC

Coordonator arie curriculară ”Limbă și comunicare”, Profesor Limba Engleză

CORINA RADU

Coordonator catedră Științe, Profesor de Fizică

IOANA MANEA

Coordonator catedră Matematică, Profesor Matematică

ANDREEA ȘANDOR

Coordonator catedră Limba și Literatura Română, Profesor Limba și Literatura Română

JEANINA RAȚ

Coordonator catedră Arte, Profesor de Arte Vizuale

DAN CIUGNICOV

Coordonator catedră Educație Fizică și Sport, Profesor de Educație Fizică și Sport

SMARANDA CĂCIULATU

Coordonator departament consiliere și orientare școlară

MELANIA TUDORAN

PR, Coordonator activități extracuriculare, evenimente școlare

GABRIELA DOBRE

Director departament financiar-contabil

IVAN CEZARIAN

Director departament transport și administrativ