Nivel Gimnazial

Nivel Gimnazial

Liceul Teoretic Școala Mea și-a asumat educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, dezvoltând persoane capabile să creeze și să transmită valori.
Nivelul de învățământ gimnazial al Liceului Teoretic Școala Mea propune elevilor săi un program academic riguros și provocator, care respectă conținutul programei naționale și îl completează cu programele Cambridge pentru Știință (biologie, fizică, chimie) și Limbă Engleză. 

Elevii din clasele gimnaziale sunt provocați să participe la o gamă largă de activități extracurriculare, care împreună cu formarea academică, garantează accesul la studiile liceale oferite de instituții de învățământ de top din sistemul național și internațional. 

OBIECTIVE EDUCAȚIONALE

Dezvoltarea unui spirit critic și analitic este fundamentală în evoluția preadolescenților. Programele LTSM îndrumă elevii din ciclul gimnazial către emiterea de valori bazate pe analiză și cercetare, pregătindu-i astfel pentru nivelurile superioare ciclului de învățământ gimnazial.

Fiecare copil se naşte cu un potenţial creativ, care se transformă în capacitate efectivă atunci când este stimulat şi orientat pozitiv de către un mediu școlar propice și de către un profesor cu o atitudine încurajatoare și participativă.
Elevii educați să se manifeste creativ și expresiv vor comunica eficient în viitoarele relații interumane, dobândind astfel abilități de leadership social.
În Liceul Teoretic Școala Mea aplicăm strategii semieuristice de nutrire a expresivității și creativității prin activități tematice, în care elevii folosesc limbajul plastic, cel artistic – în cadrul expozițiilor de pictură sau grafică, verbal – prin creații literare, gestic – în reprezentații teatrale.

Liceul Teoretic Școala Mea oferă elevilor săi experiențe extracurriculare prin care aceștia pot identifica domeniile de studiu care îi atrag, cele în care obțin cele mai bune performanțe și care le oferă cele mai mari satisfacții. 
Procesul se finalizează în ultimul an de studiu al gimnaziului, când este organizat un program de consiliere vocațională, pornind de la rezultatele concrete, oferite de testele Cambridge CAT4 și JVIS. În urma acestui proces de autocunoaștere, elevii se vor putea îndrepta către următorul nivel de studii cu siguranța unei alegeri premeditate.

Fiecare disciplină şcolară poate fi însufleţită de o atitudine transdisciplinară, în care legile intelectului şi ale sensibilităţii se vor contopi în ceea ce numim universalitate. Liceul Teoretic Școala Mea propune un program construit după principiul universalității valorilor care fundamentează procesul de educație, o educație integrală, integrativă care se adresează tuturor ariilor intelectului individului. În acest sens, Aria Științe din Curriculum Național este completată de programul de pregătire examen Check Point Cambridge pentru Științe, care educă elevul să înțeleagă mediul înconjurător, pornind de la observații personale, pe care să le analizeze și să emită concluzii cu ghidajul profesorului.

Liceul Teoretic Școala Mea stimulează comunicarea elevilor săi cu diferite culturi europene, organizând, până în prezent, programe de educație multiculturală și proiecte, precum:

 • “Moonlit Avenues” – Short Story Anthology (partenerii noștri externi sunt: Liceul Samsun Anadolu Lisesi (Turcia), Liceul Eskişehir Anadolu Lisesi (Turcia) și Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” (Italia).
 • SLOW DOWN, YOU EAT TOO FAST! (partenerii noștri externi sunt: Liceul Samsun Anadolu Lisesi din Turcia și Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi din Italia).
 • “Globe Culture“ (school assembly).

Liceul Teoretic Școala Mea propune dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor săi prin programe diverse de educație antreprenorială:

 • “My Parent, My Hero” – program de educație antreprenorială ce presupune implicarea părinților;
 • Programe de învățare în comunitate, prin organizarea activităților în afara școlii, susținute de parteneri din diverse domenii de activitate economică (Programe de educație financiară susținute de instituții bancare).
CURRICULUM
 • Program curricular de aplicare programă națională de învățământ;
 • Program curricular de predare limba engleză conform statutului de școală cu program intensiv limba engleză;
 • Program de studiu limbă engleză inspirat din curriculum britanic pentru atingerea competențelor specifice de limbă:
 • Cursuri susținute în limba engleză pentru integrarea absolventului Liceului Teoretic Școala Mea în programe Cambridge IGCSE și A Level: istorie, geografie, biologie, fizică, chimie, design, entrepreneurship, drepturile copilului, citizenship, educație interculturală;
 • Program de pregătire examene Cambridge: KET, PET, FCE;
 • Program de pregătire Check Point Științe: Biologie, Fizică, Chimie.
 • Programe anuale transdisciplinare pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, realizate cu parteneri, instituții muzeale și furnizori de educație nonformală;
 • Cluburi;
 • Program pregătire teme;
 • Program suplimentar de pregătire la disciplinele incluse în testările evaluării naționale: matematică, limba și literatura română.
PROGRAM INTERVENȚIE PERSONALIZATĂ

Programe de dezvoltare personală pentru fiecare nivel de studiu (o sesiune/lună). 

Obiectivele ședințelor de dezvoltare personală:

 • Stimularea și ghidarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
 • Educarea exprimării adecvate a emoţiilor în interacţiunea cu ceilalți membrii ai grupului social.
 • Descoperirea abilităților individuale și cultivarea atitudinilor care favorizeză învăţărea în context şcolar.

LTSM organizează programe de pregătire personalizată, prin sesiuni suport, în cazul elevilor cu performanță școlară scăzută la discipline de studiu precum: matematică, limba română sau limba engleză. Activitatea suport se desfăşoară în intervalul destinat programului şcolar standard, o oră pe săptămână. Participarea unui elev în programul orelor suport presupune îndeplinirea criteriilor de selecție, conform prevederilor din Regulament și se realizează pentru o perioadă determinată de timp.

LTSM organizează programe de performanţă pentru elevii pasionaţi de discipline de studiu precum: matematică, fizică, limba română.
Programul destinat pregătirii pentru performanţă se realizează constant în intervalul 1 octombrie – 31 mai, o sesiune de 80 de min. pe săptămână.
Se pot înscrie în programul suport elevii care au îndeplinit criteriile de selecție, conform prevederilor din Regulament.

Programul este completat de sesiuni intensive de pregătire pentru performanță la disciplinele: chimie, biologie, limba engleză, geografie, în perioadele ce preced olimpiadele școlare.

Liceul Teoretic Școala Mea oferă ședințe de consiliere vocațională elevilor de clasa a VIII-a. Participarea se realizează opțional, în urma unei solicitări scrise.
În urma proceselor de aplicare a unor baterii de teste specifice (CAT4, JVIS etc.) elevii vor putea experimenta și constata care sunt domeniile de studiu care îi atrag, în care obțin cele mai bune performanțe și care le oferă cele mai mari satisfacții. Elevii vor putea experimenta şi constata care sunt domeniile de studiu care îi atrag, în care obţin cele mai bune performanţe şi care le oferă cele mai mari satisfacții.
În urma acestui proces de autocunoaștere, elevii se vor putea îndrepta către următorul nivel de studii cu siguranța unei alegeri precugetate.

ÎNVĂȚAREA IN COMUNITATE

Liceul Teoretic Școala Mea extinde curriculumul național prin Global Living Programme – creat pentru a asigura o mai bună înțelegere și asimilare a noțiunilor teoretice predate copiilor. Din acest program fac parte:

 • English Week
 • Special Days
 • Science Week
 • Drama Week
 • School assemblies 
 • Competiție House Games
 • „My Parent, My Hero” – program de educație antreprenorială
 • „The Teacher Next2U” – program mentorat
 • Evenimentele fundraising
CONCURSURI

5

6

7

8

Limba română

Concursul național de caligrafie, Ziua scriitorilor, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română

Ziua scriitorilor, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română
Ziua scriitorilor, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română
Ziua scriitorilor, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română
Matematică
Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici

Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici

Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici

Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici

Limba engleză

Special days, WORDFEST

Special days, WORDFEST

Special days, WORDFEST

Special days, WORDFEST

Arte

”România MEA într-o imagine”

”România MEA într-o imagine”

”România MEA într-o imagine”

”România MEA într-o imagine”

Sport
Olimpiada Naţională Sportiv Şcolară – Fotbal fete/băieți, Olimpiada Gimnaziilor - baschet, Turneul de Tenis de Masă Interschool Table Challenge
Olimpiada Naţională Sportiv Şcolară – Fotbal fete/băieți, Olimpiada de fizică, Olimpiada Gimnaziilor - baschet, Turneul de Tenis de Masă Interschool Table Challenge
Kids Sport Festival PROEDUS – handbal, Olimpiada Naţională Sportiv Şcolară – Fotbal fete/băieți, Olimpiada de fizică, Olimpiada Gimnaziilor - baschet, Turneul de Tenis de Masă Interschool Table Challenge

Kids Sport Festival PROEDUS – handbal, Olimpiada Naţională Sportiv Şcolară – Fotbal fete/băieți, Olimpiada de fizică, Olimpiada Gimnaziilor - baschet, Turneul de Tenis de Masă Interschool Table Challenge

Science
Space Settlement Contest-NASA Competition, Passport Hunt Contest

Olimpiada de Fizică, Space Settlement Contest-NASA Competition, Passport Hunt Contest

Olimpiada de Fizică, Space Settlement Contest-NASA Competition, Passport Hunt Contest

Olimpiada de Fizică, Space Settlement Contest-NASA Competition, Passport Hunt Contest

Geografie

Mica Olimpiadă de Geografie Terra

Mica Olimpiadă de Geografie Terra

Mica Olimpiadă de Geografie Terra

Mica Olimpiadă de Geografie Terra

Istorie

Passport Hunt-  “Vânătoarea de recompense istorice”

Passport Hunt-  “Vânătoarea de recompense istorice”

Passport Hunt-  “Vânătoarea de recompense istorice”

Passport Hunt-  “Vânătoarea de recompense istorice”

EXAMENE
EXAMENE

5

6

7

8

Examene Naționale

Evaluare Națională 

Evaluare Națională 

Examene Cambridge

Cambridge KET

Cambridge PET

Cambridge FCE

Checkpoint Science

Examene Internaționale Franceză și Germană

DELF A1/A2, GOETHE B1/B2

REZULTATE
EXAMENE NAȚIONALE

AN ȘCOLAR

Clasament LTSM la nivel municipal EV

Clasament LTSM la nivel național EV

Limba și literatura română (Media rezultatelor)

Matematică (Media rezultatelor)

Media Generală

2015-2016

4

20

9,26

9,17

9,21

2016-2017

5

24

9,53

9,27

9,4

2019-2020

6

18

9,50

9,48

9,46

2017-2018

9

40

9,18

8,81

8,99

2018-2019

12

64

9,10

8,58

8,84

2019-2020

7

20

9,54

9,44

9,49

2020-2021

 9

33

9,13

9,23

9,18

EXAMENE CAMBRIDGE

EXAMENE INTERNAȚIONALE FRANCEZĂ & GERMANĂ


GOETHE-ZERTIFIKAT A1 (Media rezultatelor)

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 (Media rezultatelor)

DELF A1 (Media rezultatelor)

2019-2020

51.8

93,2

95,5

SURVIVAL KIT

Kitul nostru conține toate informațiile necesare părinților pentru o comunicare eficientă între instituția noastră și aceștia, detalii despre obiectele necesare elevilor pentru parcursul întregului an școlar și calendarul anului școlar în curs. Kitul este disponibil pentru descărcare pentru fiecare clasă coordonată de școala noastră. 

CLASA 5 A

CLASA 5 B

CLASA 5 C

CLASA 6 A

CLASA 6 B

CLASA 7 A

CLASA 7 B

CLASA 7 C

CLASA 8 A

CLASA 8 B

CLASA 8 C