Nivel Liceal

Nivel Liceal

Liceul Teoretic Școala Mea abordează educaţia din perspectiva pregătirii individului pentru o societate globală, încrezător în opiniile sale, capabil să propună soluţii şi să convingă, să respecte diferenţele culturale sau de opinii, să promoveze principiul celor cinci I: Individualitate, Identitate, Integritate, Inovaţie, Internaţionalism.

Programele de învăţământ liceal dezvoltă competențele funcționale, esențiale pentru integrarea cu succes în mediul universitar național sau internațional prin intermediul unui program educativ, centrat pe interdisciplinaritate și performanță.

Instruirea prin investigaţie determină elevii să își formeze abilităţi de cercetare a informațiilor care le sunt necesare pentru dezvoltarea intelectuală.
Liceul Teoretic Şcoala Mea încurajează liceenii să abordeze învățarea reflexivă, care presupune construirea unui sistem propriu de analiză și creație, scopul final fiind dobândirea autonomiei intelectuale, achiziția de cunoștințe completă și complexă. 

LTSM dezvoltă capacitatea elevilor de a procesa informațiile pe care aceștia le acumulează, ajutându-i astfel să identifice, să înțeleagă și să realizeze conexiuni logice între idei și propria argumentaţie, să detecteze greșeli de raţionament în argumente și dezbateri și să construiască și să perceapă justificările din spatele unor opinii sau credințe.

Diversitatea opiniilor și respectarea acestora este un principiu pe care elevii din LTSM îl însușesc prin contactul cu diverse culturi, fiind susținuți de programele noastre, organizate în colaborare cu școli din țări diferite.

Liceul Teoretic Școala Mea propune dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor săi prin programe diverse de educație antreprenorială:

 • “My Parent, My Hero” – program de educație antreprenorială ce presupune implicarea părinților;
 • Programe de învățare în comunitate, prin organizarea activităților în afara școlii susţinute de parteneri din diverse domenii de activitate economică (Programe de educaţie financiară susţinute de instituţii bancare, Programe de voluntariat sau Evenimente de Fundraising).

Educaţia pentru responsabilizare socială  garantează integrarea socială a personalităţii educatului pe tot parcursul existenţei sale. O componentă importantă a acesteia este educaţia morală, aceasta determinând formarea personalităţii prin intermediul unor valori civice precum: autonomie, motivaţie internă pentru realizarea unor acţiuni, solidaritate umană, valorizarea integrităţii etc. 
Educația culturală  conferă conștiință, cunoaștere și competență și, astfel, favorizează comunicarea şi cooperarea în comunitate. Programele Liceului Teoretic Școala Mea folosesc conceptul cultural şi social ca element indispensabil în procesele instructive, astfel:

 1. Programul Peer Mentoring şi Consiliul Elevilor, programe de coeziune a comunităţii de elevi LTSM, prin care aceştia împărtăşesc experienţe educaţionale şi culturale şi iniţiază şi exersează formarea abilităţilor de leadership comunitar.
 2. Elevii LTSM sunt periodic implicați în activități interne de voluntariat ce au ca scop susținerea de proiecte caritabile. Acestea se desfășoară prin intermediul evenimentelor tradiţionale: Drama Week, Cup of Good Hope, Christmas Fair, Talent Show.  
 3. Programele de voluntariat în parteneriat cu diverşi actori economici sau organisme culturale sunt de asemenea manifestări de responsabilitate socială (Proiectul Bucurie la cutie, Conferințe cu tematică educațională etc.).
 4. Assembly-urile, competițiile interculturale, programul “Special Days” au scopul de a promova valorile LTSM şi respectul pentru valorile culturale universale.

Liceul Teoretic Școala Mea propune elevilor săi un program de studiu curriculum naţional, profilul real Științe ale naturii, completat cu discipline din curriculumul Cambridge în cadrul a patru rute de studiu distincte, Science, Engineering, Social Studies şi Humanities. Alături de pregătirea pentru examenul de Bacalaureat, elevii pot pregăti trei programe IGCSE în primii doi ani de studiu şi unul până la trei programe A Level. 
Resurse educaţionale folosite: editoriale naţionale, Cambridge, Oxford, platforme digitale.

Programe de studii acreditate național, profil real, Specializarea Științele naturii, cu program intensiv de limba engleză;

 • Programe de pregatire pentru examene Cambridge IGCSE și A Level (AS și A2).
 • Programul de pregătire Cambridge facilitează completarea portofoliului personal pentru îndeplinirea condițiilor de admitere în instituțiile de învățământ din străinătate.
 • Programul de pregatire examene Cambridge IGCSE și A Level se derulează în afara programului destinat curriculumului național.

 • Maximum 3 programe pregătire IGCSE și A Level pentru ruta educațională Science: matematică, chimie, biologie. În funcție de opțiunea aleasă, aceasta rută îi pregătește pe elevi pentru a activa în domenii precum biochimie, medicină, farmacie, învăţământ.
 • Maximum 3 programe pregătire IGCSE și A Level pentru ruta educațională Engineering: matematică, fizică, computing science. În funcție de opțiunea aleasă, această rută îi pregătește pe elevi pentru a activa în domenii precum construcții, IT, arte, design, statistică, învățământ. 
 • Maximum 3 programe de pregătire IGCSE şi A Level pentru ruta educațională Social Studies: matematică, economie, limba engleză. Această rută îi pregătește pe elevi pentru a activa în domenii precum: comunicare și relații publice, drept, economie, business, management, științe politice, învățământ.
 • Maximum 3 programe de pregătire IGCSE şi A level pentru ruta educaţională Humanities Studies: matematică, limba 2 de studiu ( germană, spaniolă sau franceză), limba engleză. Această rută îi pregătește pe elevi pentru a activa în domenii precum: comunicare și relații publice, limbi străine, drept, sociologie, științe politice, învățământ.
 • Opțional – examen de limba engleză IELTS – clasa a XI-a;

https://university.which.co.uk/advice/a-level-choices/what-a-levels-do-you-need-for-the-degree-you-want-to-study

 • Programe extindere curriculum:
  LTSM derulează activități de extindere a curriculumului cu abordare interdisciplinară din domenii științifice și culturale: programe eTwinning, activităţi în cadrul evenimentelor: English Week, Science Week, Romanian Week, Special Days, Drama Show, Talent Show, concursuri externe: Stepping Stones, National Space Society, Juvenes Translatores etc.
 • Program de implicare și de responsabilizare socială, de dezvoltare a capacităților de leadership prin activități antreprenoriale și acțiuni de voluntariat, 10 zile/an (o săptămână/semestru, în intervalul orar 15.00-18.00 – realizarea unei activități de voluntariat) și prin programul Peer Mentoring.

Certificare internațională:

 • ruta educațională Science, clasa a X-a: 3 certificate IGCSE: matematică, chimie, biologie;
 • ruta educațională Engineering, clasa a X-a: 3 certificate IGCSE: matematică, fizică, computing science;
 • ruta educațională Social Studies, clasa a X-a: matematică, economie, limba engleză;
 • ruta educațională  Humanities Studies, clasa a X-a: matematică, limba 2 de studiu, limba engleză;
 • maximum 3 certificate A Level – AS, clasa a XI-a, din cadrul disciplinelor certificate IGCSE;
 • maximum 3 certificate A Level – A2, clasa a XII-a, din cadrul disciplinelor certificate IGCSE;
 • IELTS – clasa a XI-a;
 • ECDL – clasa a XI-a.

Certificare națională:

 • Certificatul de competențe lingvistice la finalul clasei a XII-a;
 • Diploma de Bacalaureat.
 • Program focus de pregătire la disciplinele incluse în Bacalaureatul Național;
 • Programe de urmărire a progresului de învățare și de sprijin pentru pregătirea examenelor Cambridge;

LTSM organizează programe de performanţă pentru elevii pasionaţi de discipline de studiu precum: matematică, fizică, limba română.
Programul destinat pregătirii pentru performanţă se realizează constant în intervalul 1 octombrie – 31 mai, o oră pe săptămână.
Se pot înscrie în programul suport elevii care au îndeplinit criteriile de selecție, conform prevederilor din Regulament.
Programul este completat de sesiuni intensive de pregătire pentru performanță la disciplinele:  chimie, biologie, limba engleză, geografie, în perioadele ce preced olimpiadele şcolare;

 • A Course in American and British Literature (patru ani de studiu);
 • Strategies for Taking IELTS (un an de studiu).

Pe parcursul celor patru ani de studiu, elevii, împreună cu consilierii vocaţionali, parcurg un proces complex de identificare a punctelor forte, care ar putea determina o viitoare carieră profesională de succes. Alături de bateriile de teste specifice procesului de consiliere vocaţională, vine în completare programul “Career Choices” de planificare a carierei prin prezentarea oportunităților de studiu în țară și străinătate (întâlniri cu reprezentanți ai universităților, cu reprezentanți din mediul de business, practica de specialitate, participarea la târguri internaționale, excursii de studii).

Programul “Global Living” este o componentă fundamentală a învățării în LTSM, motiv pentru care toți elevii participă activ la dezvoltarea acestuia. Programul este flexibil și adaptat nevoilor elevilor pentru fiecare nivel de studiu, având o abordare holistică, ce îi motivează să contribuie activ la propria bunăstare spirituală, morală, socială și culturală. Elevii sunt pregătiți pentru provocările pe care le vor întâlni în viitorul lor de cetățeni globali, membri ai comunității locale, precum și în viața de familie. Programul este dezvoltat prin explorarea temelor universale din cadrul activităților dezvoltate în parteneriat cu alte instituții culturale, prin assembly-uri școlare, excursii, competiții pe case, participarea la evenimente din domeniul artistic, programe de mentorat și antreprenoriat.

9

10

11

12

Limba română

Ziua Scriitorilor

Ziua Scriitorilor

Ziua Scriitorilor

Ziua Scriitorilor
Matematică

Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”

Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”

Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”

Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”

Limba engleză

Special Days, WORDFEST

Special Days

Special Days, Concursul de traducere „Juvenes Translatores”

Special Days

Science

Space Settlement Contest-NASA Competition, Olimpiada de fizică

Space Settlement Contest-NASA Competition, Olimpiada de fizică

Olimpiada de fizică

Olimpiada de fizică

Sport
PROEDUS Kids Sport Festival – fotbal fete
PROEDUS Kids Sport Festival – fotbal fete
PROEDUS Kids Sport Festival – fotbal fete
PROEDUS Kids Sport Festival – fotbal fete
Istorie

Passport Hunt-  “Vânătoarea de recompense istorice”

9

10

11

12

Examene Naționale

Bacalaureat

Examene Cambridge

IGCSE: 1st Language, Biology, Chemistry, Economics, Mathematics, Physics, Computer Science

AS Level: 1st Language, Biology, Chemistry, Economics, Mathematics, Physics, Computer Science, IELTS

A2 Level: 1st Language, Biology, Chemistry, Economics, Mathematics, Physics, Computer Science

Examene Internaționale Franceză și Germană

DELF B1/B2, Goethe B1

AN ȘCOLAR

Clasament LTSM la nivel municipal BAC

Clasament LTSM la nivel național BAC

Limba și literatura română (Media rezultatelor)

Matematică (Media rezultatelor)

Biologie / Fizică / Informatică (media rezultatelor)

Media Generală

2016-2017

-

-

8,63

9,8

9,21

9,31

2017-2018

4

-

7,37

8,50

8,47

8,11

2018-2019

5

-

8,02

8,86

8,13

8,34

2019-2020

-

-

8,33

8,62

8,71

8,55

2020-2021

-

-

8,67

7,49

9,11

8,59

EXAMEN IGCSE

ENGLISH FIRST LANGUAGE

MATHEMATICS

ECONOMICS

PHYSICS

CHEMISTRY

BIOLOGY

ICT

2019-2020

 17% B, 66.64% C, 16.60% D

37.50% A, 25% B, 25% C, 12.50% E

 100% B

33.30% A, 33.30% B, 33.30% C

33.30% A, 33.30% B, 33.30% C

40% A, 10% B, 40% C

33.30% A, 33.30% B, 33.30% C

2020-2021

50% A, 25% B, 25% D

100% A*-A

100% B

100 % A*

100% A

100% A

100 % A*

EXAMEN AS&A Level 

Mathematics

Economics

Physics

Computer Science

2020-2021

25% A, 25% B, 50% C

100% C

50 % A, 50% B

100% A

IELTS

Rezultat

2020-2021

100% - 7,5 puncte

ECDL

Rezultat

2019-2020

100% Promovat

2020-2021

100% Promovat