Nivel Preșcolar

Nivel Preșcolar​

Alături de specialiștii noștri, copiii înscriși la Grădinița Mea sunt beneficiarii unui mediu academic sigur și flexibil, centrat pe respectarea individualității fiecărui preșcolar. 
Programele de educaţie timpurie dezvoltate de Grădiniţa Mea integrează teme din curriculum britanic (Early Years Foundation Stage), în structura curriculară naţională pentru învăţământul preşcolar.

Raportul numeric profesor/copil:

 • vârsta 2-3 ani, doi profesori și o persoană suport pentru o grupă de 6 copii;
 • vârsta 3-4 ani, un profesor și o persoană suport pentru o grupă de 6 copii;
 • vârsta 4-5 ani, un profesor și o persoană suport pentru o grupă de 8 copii;
 • vârsta 5-6 ani, un profesor și o persoană suport pentru o grupă de 9 copii.

Descriere program

Program scurt

8:30-12:00/8:30-13:00

Program mediu
8:30-14:00

Program lung
8:30-18:00

Utilizarea limbii engleze în cadrul a 80% din totalul activităților de către profesori români sau profesori vorbitori nativi

Formarea capacității de receptare și înțelegere a lumii sonore și a muzicii cu profesor specialist
Monitorizarea proceselor de dezvoltare cognitivă, psihoemoțională, diagnostic și interventie făcută de psiholog

Raport cu evoluția săptămânală a copilului

Un club/zi pentru copiii care nu parcurg programul de somn, în intervalul 14:30-15:45: Story club, Math club, Science club, Gym club, Cooking club

Mic dejun (până la 9am), gustare fructe la ora 11am

Prânz gătit proaspăt în bucătăria proprie

Gustare ora 4pm

OBIECTIVELE PROGRAMULUI PREȘCOLAR

Pregătirea pentru școală a copiilor cu vârsta de la 2 până la 5 ani, prin dezvoltarea următoarelor competențe:

Autonomia individuală determină la copii sentimentul de încredere, conturează stimă de sine și dezvoltă abilităţi de a găsi soluţii.

Grădinița Mea sprijină copiii în a-şi câştiga autonomia, aplicând următoarele principii:

 • Dă timp copilului să încerce;
 • Permite copilului să aleagă şi să decidă singur pentru el;
 • Evidențiază şi cele mai mici victorii şi oferă sprijin dozat pentru depăşirea unui obstacol;
 • Copilul trebuie sa reuşească singur să găsească soluții la problemele cu care se confruntă, dar cu un ghidaj discret de mobilizare din partea adultului; 
 • Inducerea la copil de către adult a sentimentului de utilitate, prin implicarea acestuia în îndeplinirea rutinelor zilnice: strângerea de jucării, pregătirea pentru activitate, deprinderile de igienă personală etc. 
 • Este încurajată exprimarea punctelor de vedere personale şi iniţiativa de a decide la nivel personal.
 • Orice nereuşită poate fi transformată într-o victorie, pentru că apreciem efortul, şi nu performanţa.

Educaţia timpurie furnizează pilonii fundamentali pe care se va construi în continuare traseul educational al unui copil: 

 • Extinderea experienței mediului familial la mediul social şi conştientizarea apartenenţei la un grup social.
 • Educarea regulilor de convieţuire în cadrul grupului din perspectiva drepturilor și responsabilităților.
 • Încurajarea atitudinii colaborative şi a competiţiei corecte.
 • Creionarea identităţii individuale și dezvoltarea holistică a personalităţii copilului.

Grădinița mea propune stimularea creativității prin investigare, formularea de întrebări, experimentare, observare, înregistrare, descriere și emitere de concluzii și educarea expresivității preșcolarului prin utilizarea limbajului plastic.

Atingerea unui nivel de competenţe cognitive (atenţie, memorie, limbaj, planificare, rezolvare de probleme) care să permită adaptarea facilă la nivelul superior de formare, cel al învăţământului primar.

 • Dezvoltarea empatiei prin înțelegerea emoțiilor celorlalți
 • Exprimarea propriilor emoții
 • Dezvoltarea capacității de autoreglare emoțională
În cadrul programelor oferite de Grădinița Mea, preșcolarii beneficiază de medii diverse de învățare. Integrarea naturii în experiența învățării timpurie presupune învățarea prin anchetă și descoperire, iar programa devine emergentă, bazată pe interesele copiilor și coordonată activ de specialiștii noștri.
CURRICULUM
 • Educarea unei exprimări verbale expresive și corecte în limba română și limba engleză;
 • Utilizarea conștientă a semnificațiilor structurilor verbale proprii limbii engleze și deprinderea acestei limbi moderne la nivel conversational prin metoda Jolly Phonics;
 • Declanșarea interesului pentru cărți prin audiții, conversație, lecturi dirijate și exersare de elemente grafice prealfabetare;
 • Dezvoltarea mecanismelor de gândire și a abilităţilor de utilizare a operațiilor intelectuale prematematice: corespondența, sortare, numerație, rezolvare de probleme;
 • Stimularea curiozității pentru investigarea mediului înconjurător prin formularea de întrebări, experimentare, observare, înregistrare, descriere și emitere de concluzii;
 • Educarea expresivității și creativității copilului preșcolar prin utilizarea limbajului plastic (activitățile de crafting FuntasTircks, pictura cu instrumente convenţionale sau neconvenționale, activităţi în natură de observare a culorilor, luminii, formelor, texturilor etc.);
 • Formarea capacității de receptare și înțelegere a lumii sonore și a muzicii sub îndrumarea unui profesor specialist;
 • Educația pentru respect și acceptare a diversității culturale.
 • Educarea rutinelor alimentare și a celor sportive. 

Alături de structura academică cadru, Grădinița Mea propune experiențe de învățare inedite și provocatoare prin intermediul zilelor și săptămânilor tematice și cluburi de după-amiază. 

 • Programul „Primul meu pas în biologie” – lecții la Muzeul de Istorie Naturală;
 • Programul „Lecția de artă” – program de educație artistică în spații muzeale;
 • Săptămâna Științei;
 • Săptămâna Altfel;
 • Săptămâna Verde; 
 • Ziua Pijamalelor;
 • Ziua Ciufuliților; 
 • Ziua Înghețatei;
 • Math Club; 
 • Science Club; 
 • Story Club; 
 • Gym Club; 
 • Cooking Club; 
INTERVENȚIE PERSONALIZATĂ

Grădinița Mea oferă ședințe de terapie logopedică al căror scop vizează corectarea și dezvoltarea comunicării orale și scrise, în vederea exprimării clare și expresive.
Frecvența ședințelor de terapie logopedică: o ședință pe săptămână.

Obiectivele ședințelor de dezvoltare personală:

 • Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
 • Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu ceilalți membrii ai grupului social.
 • Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar.
  Frecvența ședințelor de dezvoltare personală: o ședință pe săptămână.
ÎNVĂȚAREA IN COMUNITATE

Cu ajutorul activităților extra-curriculare, preșcolarii înscriși la Grădinița Mea au la dispoziție un cadru larg de experiențe care satisfac condițiile inteligenței sociale. Sunt organizate lunar activități care se desfășoară la teatru, muzee, planetarii sau parcuri.

Excursie „La cules de mere” 20 septembrie 2023  – pentru mai multe informații, descarcă documentul de mai jos:

SURVIVAL KIT

Kitul nostru conține toate informațiile necesare părinților pentru o comunicare eficientă între instituția noastră și aceștia, detalii despre obiectele necesare copiilor pentru parcursul întregului an școlar și calendarul anului școlar în curs. Kitul este disponibil pentru descărcare pentru fiecare grupă coordonată de grădinița noastră. 

GRUPA MICĂ 1

GRUPA MICĂ 2

GRUPA MIJLOCIE 1

GRUPA MIJLOCIE 2

GRUPA MARE 1

GRUPA MARE 2

GRUPA MARE 3