Nivel Primar

Nivel Primar

Pentru învățământul primar, Liceul Teoretic Şcoala Mea oferă elevilor un program bogat și echilibrat având drept nucleu Curriculumul Naţional. La acesta se asociază un program intensiv de studiu al limbii engleze prin topic curricular britanic.

OBIECTIVE EDUCAȚIONALE

Metoda predării integrate se bazează pe interdisciplinaritate și vizează:

 • diversificarea și flexibilizarea situațiilor de predare — învățare prin utilizarea de metode și procedee variate, interactive care să motiveze, să stimuleze elevul, să antreneze inițiativa, imaginația, creativitatea, dorința de a învăța;
 • centrarea pe obiective care urmăresc formarea de capacități, competențe, atitudini;
 • centrarea pe elev în proiectarea activităților de învățare.

Dezvoltarea cognitivă a copiilor și a elevilor se referă la modul în care aceștia gândesc, explorează lumea din jurul lor și înțeleg ceea ce experimentează. 
Stimularea cognitivă presupune dobândirea cunoștințelor necesare, dezvoltarea abilităților esențiale și a capacității de rezolvare a problemelor. 
Liceul Teoretic Școala Mea prin programele și profesorii săi consideră dezvoltarea cognitivă a copiilor ca fiind fundamentul parcursului de succes în viață al viitorului adult.

Liceul Teoretic Școala Mea are misiunea de a-și îndruma elevii în formarea unor identități puternice, pregătindu-i pentru o implicare activă într-o societate globală.

Fiecare copil se naşte cu un potenţial creativ, care se transformă în capacitate efectivă atunci când este stimulat şi orientat pozitiv de către un mediul școlar propice și de către un profesor cu o atitudine încurajatoare și participativă.
Spațiul școlar și acțiunile organizate în cadrul lui permit copiilor să exploreze şi să se joace fără restrângeri exagerate. Ideile neobişnuite ale copilului sunt acceptate fără a judeca modul divergent în care acesta rezolva o problemă, cu alocare de suficient timp pentru explorarea tuturor posibilităţilor, pentru trecerea de la ideile obişnuite la idei originale.
În Liceul Teoretic Școala Mea aplicăm strategii semieuristice de nutrire a expresivității și creativității prin activități tematice, în care elevii folosesc limbajul plastic, cel artistic – în cadrul expozițiilor de pictură sau grafică, verbal – prin creații literare, gestic – în reprezentații teatrale.

LTSM organizează programe de pregătire personalizată prin ședințe individuale de suport pentru elevii cu un ritm scăzut de învăţare și programe pentru performanţă pentru elevii pasionaţi de discipline de studiu, precum: matematică, limba engleză, limba și literatura română.
Participarea unui elev în cadrul programului individualizat se realizează pentru o perioadă determinată de timp.
Programul destinat pregătirii pentru performanţă se realizează constant în intervalul 1 octombrie – 31 mai.

CURRICULUM

Program curricular de aplicare a programei naționale de învățământ;
Program curricular de predare a limbii engleze, potrivit statutului de școală cu program intensiv limba engleză.

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚĂ

Programul studiului matematicii în nivelul primar, are scopul de a sprijinii elevul în a înțelege limbajul simbolic specific domeniului și rolul lui în a descrie, modela și prezice caracteristicile lumii înconjurătoare.

Competențele generale urmărite sunt: 

 1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
 2. Identificarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
 3. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat 
 4. Utilizarea conceptelor de logică matematică
 5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 
 6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 

Numărul anual de ore alocate domeniului este de 272 ore, 8 ore/săptămână.

LIMBA ROMÂNĂ ȘI LIMBI STRĂINE

Obiectivul central al studierii limbii şi literaturii române în învăţământul primar îl constituie dezvoltarea competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă ale copiilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare semnificative din punct de vedere al vârstei cuprinse între 6/7-10/11 ani.
 
Disciplina de studiu Comunicare în limba română înglobează 9 ore de studiu săptămânal, respectiv 306 ore anual. 

Elevii care doresc să-și cultive competențele literare o pot face în cadrul clubului săptămânal de creație literară.

Liceul Teoretic Şcoala Mea derulează un program intensiv de studiu al limbii engleze, prin topic curricular britanic, desfășurat cu profesori români de limba engleză și profesori nativi de limba engleză, ce completează eficient pregătirea pentru examenele Cambridge (YLE, KET, PET, FCE). De asemenea, elevii Liceului Teoretic Școala Mea au posibilitatea de a alege și studiul unei alte limbi moderne, cum ar fi limba spaniolă, limba franceză sau limba germană, prin înscrierea la opționale.

ARTE

Liceul Teoretic Școala Mea propune proiecte ce cuprind expoziții lunare cu cele mai bune lucrări ale claselor I, II, III, IV. În concurs intră lucrările elevilor, lucrări realizate în creioane colorate, desene grafice, lucrări de pictură sau tehnică mixtă.

SPORT

Aria curriculară Educație fizică, sport și sănătate cuprinde activitățile disciplinelor Educație fizică și Joc și mișcare, ale căror scopuri sunt educarea deprinderilor motrice, dezvoltarea capacității de efort, maturizarea cognitivă și socio-afectivă, prin valorificarea valențelor jocurilor de mișcare.
Celor 4 ore săptămânale se adaugă o oră pe săptămână club sportiv de fotbal și o oră de club sportiv de dans.
Şcolarii nivelului de învățământ primar participă anual la competiţii sportive interşcolare, Liceul Teoretic Şcoala Mea fiind el însuşi organizatorul Turneului de Fotbal ”Cup of Good Hope”.

CO-CURRICULAR
ACTIVITATE Co-Curriculară

CLASA PREGATITOARE

CLASA I CLASA II CLASA III

CLASA IV

Club matematică „Math Cambridge”

Club de performanță matematică „Mate+”  **

Club„Logical Thinking Skills” ( jocuri și exerciții de logică și gândire critică)

Club științe „Science Cambridge”

Club „Language Games“

Club „Tracing exercises

Club de lectură „I can read club”

Club de creație literară „Comunicare+”  

Consolidări limba română și matematică (clasele I-IV) + istorie / geografie (clasele a IV-a)

Artă dramatică*

Stretch’n Grow (jocuri muzicale)

Club de șah

TIC

Club fotbal

Club dans

Program extindere curriculară

Program  „Prima întâlnire cu marii artiști”

Program „Biologia, știința vieții”

Program „Rural și urban – viața prin reflexii muzeale”

Program „Istoria, o poveste de citit și de continuat”

Club recreativ extracurricular

Program activități extracurriculare în cadrul săptămânilor tematice

INTERVENȚIE PERSONALIZATĂ

Liceul Teoretic Școala Mea derulează programe de terapie logopedică care au ca scop atingerea obiectivelor lingvistice ale elevilor de nivel primar în activități precum scriere, citire, vorbire și exprimare, claritate conceptuală, folosind tehnici de sumarizare, descriere, îmbogățire a vocabularului, intonație și pronunție. În urma ședințelor de terapie logopedică, elevii deprind independență și claritate în exprimarea orală și cea scrisă.

Programul  PSHE  face parte din cadrul topicurilor curriculare britanice pe care LTSM le aplică, permițându-le astfel elevilor să își dezvolte abilitățile și să își consolideze cunoștințele în domenii ca:

 • Sănătate fizică și mentală
 • Dezvoltare socială
 • Educație civică

PSHE este integrat curriculum-ului prin intermediul următoarelor discipline: științe, geografie, TIC, educație fizică și este transmis, atât implicit, cât și explicit, în multe domenii ale vieții școlare prin programul Global Living (assembly-uri, The Teacher Next 2U – program de mentorat, My Parent, My Hero – program de antreprenoriat).
Frecvență – 1 oră/săptămână.

Program de ore suport (pregătire personalizată pentru recuperare – clasele II-IV) la disciplinele: matematică, limba română, limba engleză, în funcție de recomandările profesorilor de la clasă.

LTSM organizează programe de performanţă pentru elevii pasionaţi de discipline de studiu precum: matematică, limba și literatura română, limba engleză. Programul destinat pregătirii pentru performanţă se realizează constant în intervalul 1 octombrie – 31 mai.

ÎNVĂȚAREA IN COMUNITATE

Liceul Teoretic Școala Mea extinde curriculumul național prin Global Living Programme – creat pentru a asigura o mai bună înțelegere și asimilare a noțiunilor teoretice predate copiilor. Din acest program fac parte :

 1. School assemblies 
 2. Competiție House Games
 3. „My Parent, My Hero” – program de educație antreprenorială
 4. „The Teacher Next2U” – program mentorat.
CONCURSURI

0

1

2

3

4

Limba română

Comunicare+

Comunicare+

Comunicare+

Matematică

Gazeta Matematică

Limba engleză

Spelling Bee, Special days

Spelling Bee, Special days

WORDFEST, Spelling Bee, Special days, Junior Public Speaking

WORDFEST, Spelling Bee, Special days, Junior Public Speaking

WORDFEST, Spelling Bee, Special days, Junior Public Speaking

Arte

Christmas in images, We are artists

Christmas in images, We are artists

Christmas in images, We are artists

Christmas in images, We are artists

Christmas in images, We are artists

Sport
Cup of Good Hope (Fotbal), Cupa Tymbark (Fotbal fete/băieți), Interschool Chess LTSM, O.N.S.S (Fotbal)
Cup of Good Hope (Fotbal), Cupa Tymbark (Fotbal fete/băieți), Interschool Chess LTSM, O.N.S.S (Fotbal)
Cup of Good Hope (Fotbal), Cupa Tymbark (Fotbal fete/băieți), Interschool Chess LTSM, O.N.S.S (Fotbal)

Cup of Good Hope (Fotbal), Cupa Tymbark (Fotbal fete/băieți), Interschool Chess LTSM, O.N.S.S (Fotbal)

Cup of Good Hope (Fotbal), Cupa Tymbark (Fotbal fete/băieți), Interschool Chess LTSM, O.N.S.S (Fotbal)

Ecologie
Concurs SETS, Concurs CCR Rebat

Concurs SETS, Concurs CCR Rebat

Concurs SETS, Concurs CCR Rebat

Concurs SETS, Concurs CCR Rebat

Concurs SETS, Concurs CCR Rebat

EXAMENE
EXAMENE

0

1

2

3

4

Examene Naționale

Evaluare Națională Matematică și Română

Evaluare Națională Matematică și Română

Examene Cambridge

Cambridge Starters

Cambridge Movers

Cambridge Flyers

Examene Internaționale Engleză și Franceză

Trinity

Trinity

Trinity DELF A1.1

Trinity DELF A1.2

REZULTATE
EXAMENE NAȚIONALE

EXAMENE CAMBRIDGE

An

YLE Cambridge

2018-2019

74% elevi cu rezultat maximum de 5 scuturi, 16% elevi cu 4 scuturi, 10% elevi cu 3 scuturi

2019-2020

77% elevi cu rezultat maximum de 5 scuturi, 17% elevi cu 4 scuturi, 6% elevi cu 3 scuturi

2020-2021

91% elevi cu rezultat maximum de 5 scuturi, 6% elevi cu 4 scuturi, 3% elevi cu 3 scuturi

EXAMENE INTERNAȚIONALE ENGLEZĂ & FRANCEZĂ

Trinity Exam

1

2

3

4

2018-2019

75% Distinction, 25% Merit

95% Distinction, 5% Merit

85% Distinction, 15% Merit

100% Distinction

SURVIVAL KIT

Kitul nostru conține toate informațiile necesare părinților pentru o comunicare eficientă între instituția noastră și aceștia, detalii despre obiectele necesare elevilor pentru parcursul întregului an școlar și calendarul anului școlar în curs. Kitul este disponibil pentru descărcare pentru fiecare clasă coordonată de școala noastră. 

CLASA PREGĂTITOARE A

CLASA PREGĂTITOARE B

CLASA PREGĂTITOARE C

CLASA 1 A

CLASA 1 B

CLASA 2 A

CLASA 2 B

CLASA 3 A

CLASA 3 B

CLASA 4 A

CLASA 4 B