Politică de admitere

Politică de admitere

DOMENII EVALUATE

Domeniile evaluate:

 • Comunicare în limba română
 • Matematică și explorarea mediului
 • Limba engleză
 • Testare psihosomatică

Domeniile evaluate:

 • Limba şi literatura română
 • Matematică
 • Limba engleză
 • Testare psihosomatică

TAXA DE EVALUARE : 160 euro/elev (suma se achită conform cursului BNR din ziua plăţii).
*Plata acestei taxe de evaluare nu garantează înscrierea elevului în programele LTSM, care poate refuza admiterea în cazul în care condiţiile educaţionale special necesitate de minor/elev nu sunt disponibile.

CRITERII DE ADMITERE

Criterii de admitere:

 • admiterea vizează competențele atinse, necesare adaptării în mediul şcolar din cadrul LTSM. Sunt acceptați elevii care au atins mai mult de jumătate din competențele vizate din totalul celor evaluate (jumătate + 1).
 • recomandarea primită de la consilierul şcolar în urma evaluării psihosomatice.
 • schema de vaccinare minimală (BCG-DT-DTP-Antipolio-ROR).

Criterii de admitere:

 • obţinerea unui calificativ de minimum BINE la fiecare disciplină evaluată;
 • recomandarea primită de la consilierul şcolar în urma evaluării psihosomatice.
 • schema de vaccinare minimală (BCG-DT-DTP-Antipolio-ROR).

Criterii de admitere:

 • obţinerea unei note de minimum 7 la fiecare disciplină evaluată;
 • recomadarea primită de la consilierul şcolar în urma evaluării psihosomatice.
 • schema de vaccinare minimală (BCG-DT-DTP-Antipolio-ROR).

Elevii care au obţinut o medie mai mică decât 9,00 la Evaluarea Națională vor susţine o testare a cunoștințelor la disciplinele: limba şi literatura română, matematică, limba engleză şi un interviu cu psihologul şcolii.
Pentru admiterea în şcoala noastră este necesară respectarea următoarelor criterii:

Criterii de admitere:

 • minimum 7 la testul de evaluare aplicat pentru disciplinile: limba și literatura română, matematică, limba engleză;
 • media la purtare a claselor V-VIII: 10;
 • diplomă Cambridge KET/PET/FCE;
 • recomandarea primită de la consilierul şcolar LTSM în urma evaluării psihosomatice (caracter eliminatoriu);
 • formularul de referinţă completat de un reprezentant al instituţiei de învăţământ frecventate anterior: psiholog şcolar, profesor diriginte, profesor limba română, profesor matematică;
 • schema de vaccinare minimală (BCG-DT-DTP-Antipolio-ROR).

Pentru înscrierile în clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, elevii vor susţine o testare a cunoştinţelor la disciplinele: limba şi literatura română, matematică, limba engleză şi un interviu cu psihologul școlii.
Pentru admiterea în şcoala noastră este necesar să se obţină minimum nota 7 la fiecare disciplină evaluată, iar raportul psihologului are caracter eliminatoriu.
Criterii de admitere:

 • minimum 7 la testul de evaluare aplicat pentru disciplinele: limba și literatura română, matematică, engleză;
 • media la purtare a anilor şcolari anteriori:10;
 • diplomă Cambridge KET/PET/FCE;
 • recomandarea primită de la consilierul şcolar LTSM în urma evaluării psihosomatice (caracter eliminatoriu);
 • formularul de referinţă completat de un reprezentant al instituţiei de învăţământ frecventate anterior: psiholog şcolar, profesor diriginte, profesor limba română, profesor matematică;
 • schema de vaccinare minimală (BCG-DT-DTP-Antipolio-ROR).