Intervenție personalizată

LOGOPEDIE

Liceul Teoretic Școala Mea derulează programe de terapie logopedică care au ca scop atingerea obiectivelor elevilor de nivel primar în activități precum scriere, citire, vorbire și exprimare, claritate conceptuală, folosind tehnici de sumarizare, descriere, îmbogățire a vocabularrului, intonație și pronunție. În urma ședințelor de terapie logopedică, elevii deprind independență și claritate în exprimarea orală și cea scrisă. 
Frecvență: 1 ședință/săptămână. 

PSHE

Programul PSHE face parte din cadrul topicurilor curriculare britanice pe care LTSM le aplică, permițându-le astfel elevilor să își dezvolte abilitățile și să își consolideze cunoștințele în domenii ca: sănătate fizică și mentală, dezvoltare socială și educație civică. 
PSHE este integrat curriculumului prin intermediul următoarelor discipline: Științe, Geografie, TIC, Educație Fizică și este transmis atât implicit cât și explicit, în multe domenii ale vieții școlare prin programul Global Living Programme (school assemblies, The Teacher Next2U – program de mentorat, „My Parent, My Hero” – program de antreprenoriat).
Frecvență: 1 ședință/săptămână.

PROGRAM INDIVIDUAL SUPORT

LSTM organizează programe de pregătire personalizată prin ore suport la următoarele discipline: matematică, limba română și limba engleză, în funcție de recomandările profesorilor de la clasă.
 Frecvență: 1 ședință/săptămână; Programul individual suport se realizează constant în intervalul 1 oct. – 31 mai. 

PROGRAM PENTRU PERFORMANȚĂ

LTSM organizează programe de performanță pentru elevii pasionați de discipline de studiu precum: matematică, limba și literatura română, limba engleză. 
Frecvență: 2 ședințe/săptămână; Programul individual suport se realizează constant în intervalul 1 oct. – 31 mai.