Securitate

Securitate

Securitate și servicii medicale

  • Servicii de monitorizare nonstop – asigurate de Force One;
  • Zonele de acces în grădiniţă şi școală sunt supravegheate permanent, prin paznici şi camere video;
  • Zonele de relaxare (dormitoare, coridoarele școlii, curți, teren de sport) sunt supravegheate permanent de profesori de serviciu și camere video;
  • Securizarea laptopurilor și device-urilor educaționale utilizate în școală;
  • Asistență medicală permanentă asigurată de asistenţi medicali și / sau de un medic;
  • Liceul Teoretic Şcoala Mea are capacitatea să rezolve problemele de sănătate minoră. Fiecare copil, elev este urmărit urmărit periodic, pe tot parcursul anului şcolar, printr-un examen clinic de bilanţ cu rol evaluator şi de prevenţie;
  • Nu sunt posibile înscrierile în programele Liceului Teoretic Şcoala Mea a copiilor care nu au parcurs schema de vaccinare minimală (BCG-DT-DTP-Antipolio-ROR);
  • Serviciile de sănătate oferite de şcoală includ şi programele educative de sănătate şi igienă.

Politica de asigurare a securitătii epidemice aplicată in LTSM - nivel preșcolar

Politica de asigurare a securitătii epidemice aplicată in LTSM - nivel primar, gimnazial, liceal